Det var i november i fjor at politijuristene i Øst politidistrikt leverte et varsel med påstander om en uforsvarlig arbeidssituasjon for påtalejuristene. Slik Fredriksstad Blad tidligere har omtalt, var det tillitsvalgt Yvonne Schilling som varslet på vegne av medlemmene.

– Mange melder tilbake høy frustrasjon, panikk over potensielle konsekvenser over å ikke rekke over alt, sto det i varselet.

– Mange blir sykemeldt

– Folk orker ikke stå i arbeidsbelastningen over tid med det de kaller uforsvarlig portefølje av saker. Mange blir sykmeldt eller slutter, og det fører igjen til at de som er erfarne må bruke mye tid på opplæring, uttalte Schilling til Fredriksstad Blad for kort tid siden.

Nå er rapporten klar. Den fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester Ida Melbo Øystese.

Det er advokatfirmaet Kluge som har gjennomført en uavhengig undersøkelse av varselet, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Advokatfirmaet har ikke funnet grunnlag for å hevde at påtalejuristene generelt har et uforsvarlig arbeidsmiljø i strid med kravene i arbeidsmiljøloven, men det er funnet at enkelte påtalejurister, særlig ved Allmennseksjonen, har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Øst politidistrikt opplyser at det er iverksatt tiltak som er egnet til å bedre situasjonen.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten, skriver Øst politidistrikt:

  • Varselet om kritikkverdige forhold var rettet mot øverste leder i Øst politidistrikt v/politimester Ida Melbo Øystese. Det er ikke funnet grunnlag for å rette kritikk mot politimesteren. Politimesteren har håndtert bekymringsmeldingene om arbeidssituasjonen forsvarlig.
  • Det er ikke funnet grunnlag for å hevde at påtalejuristene generelt har et uforsvarlig arbeidsmiljø i strid med kravene i arbeidsmiljøloven.
  • Det er funnet at enkelte påtalejurister, særlig ved Allmennseksjonen, har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Dette er ikke fremkommet av objektive parametere/data, som sykefraværstall eller medarbeiderundersøkelsen. Det er imidlertid gjennom samtaler med Kluge blitt fortalt om uforsvarlig og uoverkommelig arbeidsbelastning for enkelte medarbeidere.
  • Øst politidistrikt har en aktivitetsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven som følge av disse funnene. Politimesteren har overholdt aktivitetsplikten ved planlagte og allerede iverksatte tiltak som er egnet til å bedre situasjonen. I tillegg foreslår Kluge noen ytterligere tiltak.
  • Det var også varslet om at enkelte ledere i strid med regelverket, ikke får overtidsbetalt. Denne påstanden er det ikke funnet holdepunkter for i undersøkelsen.