Ytterligere 200 kan bli oppsagt

Koronaen setter brutale spor på grensehandelen. Nå varsles det ytterlige masseoppsigelser.