Yrkessjåfør klager på lang tollbehandlingstid på Svinesund: – Står i køer som strekker seg ut på E6 og over brua

Han har kjørt langtransport hele livet og klager på en stadig lengre vente- og behandlingstid på tollekspedisjonen på Svinesund. Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken, svarer seksjonsleder Kristine Steen i tolletaten på Svinesund.