Vi venter spent på en bibliotekutredning. Vi i samarbeidspartiene har nedfelt i plattformen vår at vi ønsker en avklaring om et fremtidsbibliotek. Fordi i sine nåværende lokaler blir biblioteket hengende igjen i fortiden.

I en debatt om hva biblioteket vårt skal være, må vi huske at et bibliotek er langt mer enn et sted hvor man låner bøker. Biblioteket skal være en av våre fremste arenaer for demokratiutvikling, samfunnsdebatter, læring og inkludering. Ikke minst skal det være gratis.

I Folkebiblioteklovens første paragraf står det blant annet at folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Videre står det at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, og at det enkelte bibliotek skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

La oss starte med biblioteket, med Østfoldteatret og med et kulturopplevelsessenter!

Den nåværende bibliotekbygningen er blant byens flotteste arkitekturer, og den er vernet. Og ingen skal rokke ved bygningen. Spørsmålet handler om hva bygningen skal brukes til, for i en bygning med begrensede muligheter for fri utfoldelse blir bibliotekets rolle som samfunnsaktør, ja faktisk hele folkebibliotekloven, satt på spill. Det begrenser seg selv. Det gir færre muligheter til å være den kultur- og samfunnsaktøren biblioteket skal være.

Bibliotekbygningen har potensial til å huse annen kulturaktivitet som ikke er hjemlet i lov, og vi bør se mulighetene for tverrsektorelt kultursamarbeid med tanke på at bibliotekets aula ligger i samme bygning, som er et fantastisk konsertlokale. Det blir spennende å se hva slags utredning vi får om dette.

Når man lanserer en idé om et nytt fremtidsbibliotek, bør vi tenke mer samlokalisering, slik også kommunedirektøren vår har sagt i andre sammenhenger. SV har tidligere tatt til orde for at Værste må huse et kulturopplevelsessenter. Vi må tenke samlokalisering i forbindelse med kulturarenaer, og kanskje kan ideen om et nytt fremtidens bibliotek tenkes i sammenheng med et kulturelt opplevelsessenter med gallerier, små scener, møteplasser og lignende. Helhet og samarbeid kan skape de behovene vi har for å bruke opplevelser til å løfte oss som fellesskap.

Vi må mer vekk fra forbrukertankegangen og i større og større grad utfolde oss gjennom opplevelser. Med Arena Fredrikstad, den nye interkommunale idrettshallen og Frederik II, sammen med Fredrikstad stadion, vil vi få et idrettsarsenal på Værste som vil ha stor betydning for folkehelsen til oss i Fredrikstad, og for byens attraktivitet, både for tilflyttede innbyggere og næringsvirksomheter.

Er ikke tiden da også moden for å skape et tilsvarende arenafellesskap for kulturaktivitet? La oss starte med biblioteket, med Østfoldteatret og med et kulturopplevelsessenter! Samtidig som den nåværende bibliotekbygningen får en ny funksjon som ivaretar den arkitektoniske verdien stedet har.