I årets siste bystyremøte ble Bymiljølistas interpellasjon om å tilslutte seg ICAN Cities Appeal behandlet og diskutert av byens politikere. ICAN Cities Appeal er et nettverk av byer som står sammen mot atomvåpen. Flere norske byer har tilsluttet seg ICAN, og nå kunne det ha vært Fredrikstads tur. Jeg er dypt skuffet over at bystyret stemte dette forslaget ned.

Å si nei til atomvåpen, og få grunnlovsfestet et forbud, vil være noe SV vil kjempe for dersom vi igjen havner i regjeringsforhandlinger. Norge var et pådriverland for dette under den rødgrønne regjeringen, men nå står Norge på utsiden, mens andre land er med på arbeidet med en reell nedrusting av atomvåpen.

I bystyret i Fredrikstad ble forslaget nedstemt med bakgrunn i at det ligger utenfor bystyrets mandat å behandle internasjonale anliggender. Såkalte prinsipper altså. Javel. Man kan stille seg spørsmålet om det er et kommunestyre sin jobb å skulle ha spørsmål av en så global art på dagsorden. Men hvor starter kampen om fred, kampen mot fattigdom og kampen for fellesskapet om ikke i den enkelte kommune?

Atomvåpen i bystyret

Jan-Kåre Fjeld (Bym) leverte inn til bystyrets septembermøte forslag om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten, argumenterte Gøran Karlsen for Bymiljølista fredag.

Bystyret vedtok fredag å sende saken til administrasjonsutvalget mot stemmene til MDG, Bymiljølista, SV og Rødt.

Dersom Fredrikstad kommune ikke skal ha et globalt perspektiv innenfor bystyrets vegger, da kan vi legge hele den nylig vedtatte klimaplanen i skuffen, for klimaplanen er Fredrikstads bidrag til å nå målene i Parisavtalen. På samme måte som vi tar ansvar i kampen mot menneskeskapte klimaendringer, må vi kunne tillate oss å ta ansvar på andre internasjonale arenaer også. Klokere mennesker enn meg har sagt at klimakrisen aller best kan løses ved at byer utveksler kompetanse seg imellom, gjennom nettverk. Da burde vi ha grepet denne muligheten når den lå foran oss som en interpellasjon.

Vi kaller oss den lille verdensbyen fordi vi også har et globalt ansvar, og en del av det ansvaret vi også tar lokalt. Og der Fredrikstad kan gjøre en positiv forskjell i den store verdenen, der bør vi gjøre det, særlig i en sak som handler om å tilslutte seg et nettverk av likesinnede byer - for en slik avgjørelse skal tas nettopp av bystyret.

Og hva hadde vært forskjellen i den internasonale anliggenheten ved å si ja til dette og det å være medlem av Mayors of Peace - som vi allerede er?

Den internasjonale politikken rundt atomvåpen er kompleks, men noen ganger har komplekse spørsmål enkle svar, særlig når man ser fremveksten av diverse kontroversielle verdensledere med tilgang på utløserknappene. Vi har en regjeringsleder som demonstrativt ikke klappet da ICAN fikk Nobels Fredspris. Så når våre øverste ledere ikke tar dette ansvaret, burde vi vært tøffe nok til å ta det lokalt!

Og som jeg sa litt fleipete fra talerstolen da vi behandlet dette i bystyret; hvis det slippes en atombombe over Sarpsborg, så merker vi det her i Fredrikstad også - så konsekvenser av atomvåpenbruk vil ramme oss uansett hva.

Vi er i SV er oppriktig skuffet.