Vurderer større varehus

Fremtidig kjøpesenter her? Parkeringsplassen lengst i bakgrunnen er den mest aktuelle tomten for et kjøpesenter på Værste. Det kan binde Værste og byen tettere sammen, med gangbrua som bindeledd. Området skal etter planen utbygges fra 2017. Foto: Øivind Lågbu

Fremtidig kjøpesenter her? Parkeringsplassen lengst i bakgrunnen er den mest aktuelle tomten for et kjøpesenter på Værste. Det kan binde Værste og byen tettere sammen, med gangbrua som bindeledd. Området skal etter planen utbygges fra 2017. Foto: Øivind Lågbu

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Værste kan få kjøpesenter, og Bjølstadjordet er en aktuell plassering. – Godt forslag, sier Kjell Arne Græsdal til FB.

DEL

Etter det FB forstår har Værste sett på to mulige tomter, en like ved gangbrua på Bjølstadjordet, og en lenger ute på området, ved Værstebrua, nær helsehuset. Kjell Arne Græsdal, som er daglig leder i Fredrikstad næringsforening, mener det er fornuftig å legge et kjøpesenter så nær gangbrua som mulig. Det kan styrke handelen i hele sentrumsområdet, mener han.

– Da kan vi få et sammenhengende handelsområde fra Torvbyen, via Nygaardsgaten og Stortorvet til Værste. Det vil gjøre sentrum større og gi området økt attraktivitet, sier han.

Større enn Torvbyen?

Græsdal mener det er fornuftig å bygge et stort kjøpesenter som kan demme opp for handelslekkasjen til Nordby og Svinesund-området og bli en regional aktør.

– Ser du for deg et varehus på størrelse med Torvbyen?

– Etter min mening bør det bli større. Det trengs for å hevde seg i den regionale konkurransen, sier han.

By- og næringsutviklingssjef Helge Hasvold opplyser at Fredrikstad kommune er engasjert i utviklingen på Værste, men at det er for tidlig å si noe om hva Bjølstadjordet skal brukes til. Han sitter i en utredningsgruppe.

Tre arkitektforslag

Flere muligheter er vurdert, med ulike typer bebyggelse og handel. I fjor la Værste frem tre arkitektforslag for Bjølstadjordet, som gikk i ulike retninger, ett inneholdt et varehus. Det er ikke trukket noen konklusjon. Hasvold opplyser at gårdeiere i Nygaardsgaten er positive til en utbygging på Bjølstadjordet. De ser gjensidige fordeler.

– Det kan også styrke området på bysiden, påpeker han.

Værste ligger innenfor Fredrikstad sentrum, og er dermed godkjent for handelsutbygging. Kjøpesenterbestemmelsene åpner for utbygging.

– Riktignok må politikerne gi sin godkjenning. De må være enige i at et varehus styrker byområdet, opplyser Hasvold.

I og med at bystyret har lagt Værste inn i sentrumsplanen, og dermed akseptert handel, tyder alt på at svaret blir ja.

Ny rundkjøring?

Før utbyggingen kan starte på parkeringsplassen, er det nødvendig å legge om veinettet gjennom Værste-området. By- og næringsutviklingssjef Hasvold opplyser at Værste og Fredrikstad kommune ønsker å få på plass en rundkjøring like før Bjølstadtunnelen. Denne vil i så fall betjene Bjølstadjordet, mens dagens atkomst til plassen kan stenges.

– Vi håper å få til en slik veiløsning og har en dialog med Statens vegvesen. Ett av spørsmålene er om det er gode nok grunnforhold ved tunnelen. Strekningen blir en del av den indre ringveien rundt Fredrikstad sentrum, opplyser han.

Gjennom å bygge en ny rundkjøring vil det også bli lettere å redusere hastigheten på fylkesvei 108 på Værste. Vi kan få en bygate, med grei atkomst for fotgjengere fra gangbrua via Værstetorvet til Bjølstad.

– Å få på plass en veiløsning tar tid og er en årsaken til at det ikke er avgjort hva Bjølstadjordet skal brukes til, sier han.