Vurderer å åpne ungdomsskolene delvis: – Av hensyn til særlig sårbare elever

I dag er Rygge ungdomsskole og Hoppern skole de eneste skolene i Moss som er stengt for alle. Nå vurderer kommunen å åpne ungdomstrinnene for noen elever.