I 2011 vedtok vi endelig en av de viktigste planene i Fredrikstad: «Vold i nære relasjoner». Den var, og til dels er, en fremtidsrettet og god plan, hvor tiltak og forebygging var en viktig del av planen. Det var mange som var glade og tilfredse med at vi endelig fikk den vedtatt og dermed kunne utføre tiltak som planen inneholdt. I perioden etter dette har det vært gjort mye i Fredrikstad innenfor begrepet «Vold i nære relasjoner».

I en perfekt verden finnes ikke vold. I hvert fall ikke fra mennesker som står deg nærmest: kjærester, samboere, ektefeller, barn, søsken etc. Det er de vi har som skal skape trygghet, vennskap, kjærlighet og som skal gjøre hverdagen til et godt sted å leve.

MEN slik er det ikke! Hver dag opplever altfor mange vold, både psykisk, fysisk, seksuell, materielt og økonomisk. Det er at av de største utfordringene vi har og som er en trussel mot likestillingen og det demokratiet vi ellers hegner om. Hver dag tar mennesker kontakt med Krisesenteret i Fredrikstad og krisesenteret landet for øvrig.

For å få den forutsigbarheten en trenger i dette arbeidet og for å få de dyktige medarbeiderne en trenger, trenger en lengre kontrakter som øker sikkerheten for alle.

De siste seks månedene har Fredrikstad Krisesenter vært overfylt. I tillegg er det fullt på alle de gruppene senteret har som dagtilbud. Dette er de mest sårbare av oss. Sviktet av dem som aldri skulle svikte. Det er barn som må rives opp fra hverdagen og flyttes. Selv om en prøver å gjøre dagene best mulig, er dette barn som i lang tid vil måtte leve med det.

I tillegg blir mennesker fullstendig brutt ned. Alt faller sammen og skal bygges opp igjen sten for sten. De som tar kontakt med Krisesenteret er bare en liten del av alle de der ute som hver dag lever i et helvete vi aldri kan forestille oss. I tillegg til de menneskelige lidelsene for dem som er rammet, både kvinner og menn, barn og familiene, betaler samfunnet enorme summer for dette. Drift av Krisesenteret, tapt arbeidsinnsats, politi, barnevern og mange flere instanser. I 2012 kostet dette over seks milliarder kroner. Tenk da hva dette koster i dag!

For utfordringene er at antallet berørte ikke går ned. Det vi håper er at folk strømmer til Krisesenteret fordi at informasjonen om at det finnes, at det er mulig å få hjelp og at det finnes noen som tror på deg, er en del av årsaken til økningene.

I Fredrikstad er det Blå Kors som driver Krisesenteret og Incestsenteret i Fredrikstad. De har i dag åtte rom for kvinner med til sammen 20 plasser for kvinner og barn og fire rom for menn. Som nevnt har dette senteret hvert fullt de siste seks månedene. I tillegg er det det eneste incestsenteret i Østfold, med 1,2 stilling!

Les også

Det finnes et liv etter volden

De har en avtale på to år og ett års opsjon. Dette er ikke holdbart. For å få den forutsigbarheten en trenger i dette arbeidet og for å få de dyktige medarbeiderne en trenger, trenger en lengre kontrakter som øker sikkerheten for alle. Det er ikke holdbart for kvinnene, mennene, barna, de ansatte eller Fredrikstad-samfunnet.

De gjør en fantastisk jobb og gjør det de kan hver dag for at kvinner, menn og barn skal ha en verdig hverdag. Men det er mange utfordringer som ikke kan løses hvis ikke vi som politikere setter vold i nære relasjoner på agendaen. Det bør etableres et hus som kan sørge for at de som trenger «botrening» kan få det.

Mange som er utsatt for vold har aldri lært en normal hverdag, med å gjære innkjøp, betale regninger, følge opp barn etc. dette må læres. Med et egnet hus til dette, vil Krisesenteret kunne frigjøre plasser og det vil være en større mulighet til at flere kan fortere komme ut i arbeid, noe alle tjener på.

Planen vedtatt i 2011 er ennå ikke rullert, selv om den oppnår fire av fem av kriteriene i plan- og strategidokumentet kommunen har vedtatt. I tillegg er det mange utfordringen vi ikke kan klare å løse, hvis vi ikke har evnen til å ha bedre og mer forutsigbar dialog og samarbeid på tvers av alle de instansene som er naturlige partnere i en sak som dette.

På bakgrunn av dette foreslår SV i Fredrikstad følgende vedtak i Bystyret:

1. Planen «Vold i nære relasjoner» prioriteres og skal vedtas senest vår 2020 (seks år på overtid).

2. Fredrikstad Krisesenter, drevet av Blå Kors, får forlenget avtalen sin i minst fem år.

3. Det nedsettes en faggruppe som vil jobbe med å implementere individuellplan for de voldsutsatte.

4. «Botrening»hus etableres i samarbeid med for eksempel Barnevernet, og egnede fasiliteter som kan etableres legges frem til politisk behandling høst 2019.

Mange av tiltakene som bør gjøres kan ikke vente helt til planen er vedtatt. De må planlegges parallelt og helst før planen er ferdig. SV Fredrikstad mener dette er et av de alvorligste samfunnsproblemene vi har.

  • Saksdokumentet for bystyret kan du laste ned her.

Les også

Rekordår for krisesenteret – usikkert om det er en negativ nyhet