Staten vil ha rett til å ta seg inn i hjemmet ditt og ta prøver av maten din.

Dette ligger i et høringsforslag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som ble utsendt av den forrige regjeringen 8. september 2021. Høringen er nå avsluttet. Jusprofessor på UiO, Hans Petter Graver, har satt fokus på saken i en kronikk i Dagbladet forrige uke og mener dette forslaget kan stride mot Grunnloven.

Forslaget har ligget godt «gjemt» i høringsnotatet og kun blitt nevnt med få setninger på side 8 i det 47 siders notatet. «Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova».

Graver sier saken er oppsiktsvekkende, noe vi i PDK (Partiet De Kristne) er helt enig i.

Hvis dette høringsforslaget går i gjennom og blir vedtatt, gir politikerne her tilsynsmyndighetene større rettigheter ifølge lovverket enn politiet og myndighetene ellers har. Ved en husundersøkelse må politiet ha tillatelse fra en domstol for å gå inn og gjennomføre undersøkelsen.

Hvis den nye loven blir vedtatt er det Mattilsynet som får hjemmel til å iverksette og gjennomføre husundersøkelsen.

Mange har stilt spørsmål vedrørende Mattilsynets rettigheter kontra myndigheter for øvrig, og kan oppleve avmakt i forhold til Mattilsynets maktposisjon. Dersom denne høringen vil bli vedtatt vil disse rettighetene bli ytterligere utvidet, og kan oppleves som et overtramp mot privatlivets sfære.

En annen spørsmålsstilling er også at politikerne gir makt og forventer at tilsynet skal utrette det utrolige, og pålegger stadig nye krav og oppgaver til Mattilsynet. Det gis store fullmakter som er vanskelige å håndheve på regulerte og forsvarlige måter .

Det er ikke lenger enn siden oktober/november at Mattilsynet i Telemark måtte erkjenne at de ikke hadde tid til tilsyn. Oppgavene var for mange.

Fra gammelt av var beskyttelse av hus og hjem og privatlivets fred under sterk beskyttelse, mens politikere nå gir tilsynsmyndigheter tillatelse til å bryte denne beskyttelseslinjen. Det er underlig at en så vidtrekkende tillatelse ønskes gitt, selv om myndighetene sier det er tenkt bare i spesielle tilfelle.

Det er betryggende at HOD til slutt i artikkelen sier at de vil ta med seg jusprofessor Gravers synspunkter i departementets videre arbeid med forslaget, da øvrige som har gitt høringssvar ikke har hatt merknader.

Jeg forventer og håper at nåværende regjering ser med mer kritiske øyne på det lovforslaget som ble lagt dem i hendene fra Høyre, Venstre og KrF.