I Dag

Amelia Helena er 10 år
Amelia Helena er 10 år
Albert Vogt Nordlie er 6 år
Albert Vogt Nordlie er 6 år
Nora Lindahl Davidsen er 21 år
Nora Lindahl Davidsen er 21 år
Sofia Rakstad Narten er 6 år
Sofia Rakstad Narten er 6 år
Mathias Haarstad Stylo er 5 år
Mathias Haarstad Stylo er 5 år
Einar Storebakken Vatn er 11 år
Einar Storebakken Vatn er 11 år
Elin Myhre Gustavsen er 23 år
Elin Myhre Gustavsen er 23 år
Birk er 6 år
Birk er 6 år
Anniken Fondevik Johnsen er 8 år
Anniken Fondevik Johnsen er 8 år
Milla Iren Johannessen er 5 år
Milla Iren Johannessen er 5 år
Annika Martinsen Holth er 11 år
Annika Martinsen Holth er 11 år
Milla irene Johannessen er 5 år
Milla irene Johannessen er 5 år