EAVIS OG UTGAVER

Les dem her

Hilsen til Mustafa Irshaid på farsdagen 13. november 2016

Du kjører, du henter, du er alltid tilstede, du trøster og oppmuntrer når jeg er nede, du støtter meg i de valg jeg tar, for meg er du en fantastisk far. Ann

Søk i hilsener