Når de siste blir de første

Søndag 17. mars kl.11:00
Fredrikstad Frikirke
FredrikstadÅpne kart
kart
Søndag 17. mars kl.11.00 er det gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Teksten denne søndagen handler om at folk fra øst og vest og nord og sør skal komme og sitte til bords i Guds rike. Og da skal noen av de siste bli de første, og noen av de første bli de siste. Det er Per Morten Wiig som taler. Sang og musikk ved Team 2. Nattverd. Barnas Åpent Hus og Tweens. Velkommen!