Konferanse om områderettet arbeid 2018

Fredag 14. september kl.08:30-15:15
Litteraturhuset Fredrikstad
FredrikstadÅpne kart
kart
Fredrikstad kommune inviterer til gratis og åpen konferanse om områderettet arbeid fredag 14.sept på Litteraturhuset kl. 08:30-15:15. Fredrikstad by har som mål å være en attraktiv by for alle innbyggere, nye næringer, kompetansemiljøer og arbeidsplasser. For å klare dette må vi alle spille på lag! Et godt samarbeid mellom innbyggerne, kommunen, næringslivet, akademia og frivilligheten er nøkkelen til en vellykket og bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen vår skal være en utadvendt kommune og vi skal fortsette å etablere gode måter å samhandle med resten av Fredrikstadsamfunnet på. Derfor inviterer vi alle til en konferanse om områderettet arbeid. Vi har invitert noen av de fremste aktørene i Norge som allerede er godt i gang med områderettet arbeid hvor vi kan hente kunnskap og inspirasjon. Lurer du på hva områderettet arbeid er så KOM! Hilsen virksomhet for Bærekraftig samfunnsutvikling i Fredrikstad kommune