Kulturnatt Fredrikstad 2018

Fredag 14. september kl.16:00-03:00
Fredrikstad sentrum
FredrikstadÅpne kart
kart
Fredrikstad fylles på nytt med et mylder av kulturopplevelser spredt over hele byen. Kulturnatt Fredrikstad viser frem bredden og mangfoldet av kulturtilbud og opplevelser som finnes i byen vår, alt innenfor rammene av en høstkveld, der kulturaktørene selv definerer innholdet. Voksne, barn og unge kan vandre gjennom byen fra opplevelse til opplevelse. Alt er gratis. Mer informasjon: https://www.fredrikstad.kommune.no/kulturnatt Foto: Trine Sirnes