"Falkbergets hudløse evangelium"

Onsdag 14. februar kl.19:00-21:00
Fredrikstad bibliotek
FredrikstadÅpne kart
kart
Arrangement i regi av Fredrikstad Kirkeakademi: Sturle Kojen har arbeidet særlig med Kristoffer Uppdal og Johan Falkberget. Med utgangspunkt i en biografi fra 2017 forteller Kojen om samfunnsbyggeren Falkberget og bringer fram i lyset saker som har vært lite kjent, blant annet om hans livssyn og deltakelse i politikken. Sturle Kojen, cand.philol. med norsk hovedfag, har vært kommunalpolitiker i Oslo og ansatt i skoleverket, som rektor, både på Sogn og Hellerud videregående skoler