Fellesskap

Søndag 14. januar kl.17:00-19:00
Solbukta
Solbuktaveien 33, GressvikÅpne kart
kart
5 skal
Velkommen til årets første søndagsmøte kl.1700! Denne gangen blir vi sammen oppe både store og små. Martin Gulbrandsen holder andakt. Som vanlig blir det sang, kollekt til misjonssprosjektet og kveldsmat etter møtet. Etter møtet avholder vi et kort stiftelsesmøte hvor vi formaliserer Fellesskapet og tilknytningen til NLM. Plangruppa har utarbeidet et forslag til vedtekter (finnes på www.solbukta.no/ifellesskap)oghar satt seg villig til å sitte i det midlertidige styret frem til første årsmøte i 2019. Dersom noen har andre kandidater eller innspill til vedtektene er du velkommen til å fremme det under stiftelsesmøtet.