Lille_Lene

Fredag 15. september kl.20:00
Østre Fredrikstad kirke
Kirkegaten 25, Gamle FredrikstadÅpne kart
kart
Tekst og regi: Thor Rummelhoff Skuespiller: Kari Jenseg Dramaturg: Ida M. Frederiksen Kirketeatrets produksjon Lille-Lene av Thor Rummelhoff er en av seks forestillinger som Kirkerådet har valgt ut til markeringen av reformasjonsjubileet. Stykket er en monolog med urpremiere i Østre Fredrikstad kirke Da Lene er 19 år, gjør hun det ugjenkallelig grusomme mot moren sin, og langsetter en kronglet livsvei tier hun om at hun er skyld i morens død. Livet blir en marerittaktig flukt for henne til hun møter den psykisk utviklingshemmede gutten som dreper kråker med bare nevene, men som også vet noe om å åpne kirkedøren og om hva som finnes på innsiden. Lille-Lene er historien om det å bli tatt hånd om når en har falt og ikke makter å reise seg, om en gud som tenker annerledes enn menneskene. Finnes den guden som verdsetter svikerne og dem som ikke har sine prestasjoner å vise til, som befinner seg helt nederst og utenfor, eller er det prostens krav om absolutte og ufravikelige livsverdier som gir tilværelsen mening? Slik blir Lille-Lene også historien om små, utstøtte menneskers kamp mot autoriteter, om ansvar for eget liv, oppbrudd, tro, framtidshåp og kjærlighet. Produsent: Kirketeatret Fredrikstad I dag, Kulturnatt, FRI ENTRE