Annonsørinnhold i samarbeid med Borge Rør A/S

Hva er dette?

 
 

Lokal forankring ble en vinneroppskrift for disse gutta

Annonsørinnhold i samarbeid med Borge Rør A/S

Borge Rør A/S

Kåre Dahl som startet opp Borge Rørleggerbedrift i 1948 sammen med sin bror. Det var en familiebedrift til beinet. Sønnene Øivind, Thor og Gunnar var med og hjalp til i alle ferier og på fritiden.

– Da pappa gikk bort i 1970 overtok Thor, Gunnar og jeg, forteller Øivind.

 Han ble leder av firmaet og de kalte seg den gang for "Borge Rør og Jern".

– Vi startet jernvarehandel på Selbak hvor vi hadde byggevarer og sement ved siden av rørleggerforretningen som var selve bærebjelken, minnes Øivind.

Øystein Martinsen, Morten Pedersen og Øivind Dahl.

Nye eiere ville fortsette lokal satsning

Etter hvert skilte gutta lag, Thor startet gravefirma og Gunnar startet eget rørleggerfirma.

I 1999 solgte Øivind firmaet til de tre guttene som driver i dag; Morten Pedersen, Øystein Martinsen og Thor Karlsen.

– Vi fikk god hjelp og back-up av Øivind Dahl i starten, forteller Morten Pedersen.

Sammen la Morten, Øystein og Thor fremtidsplanene for Borge Rør. De var alle enige om at de skulle satse lokalt. Med det fokuset til grunn vokste firmaet fort og i dag teller de 50 ansatte.

– Vi overtok et godt etablert og velrennomert navn som var enkelt å ta over, forteller Morten.

Rørlegger Ronny Nilsen (fra venstre), rørlegger Roar Olsen og læregutt Jørgen Johansen på boligprosjektet Åsebråten park ved Fredrikstad-marka.

Markedet er stort og lokalt

Borge Rør hadde mange faste kunder, både bedrifter og privatkunder. Dessuten hadde de et stort kontaktnett av fagfolk.

– Vi har et stort marked her i Fredrikstad, og det er mye som skjer i området for tiden, kan Morten fortelle.

Blant annet gjør klarere og strengere regler at de har stor vekst i etterspørsel av sprinkelanlegg.

Borge Rør dekker et stort spekter av jobber, blant annet bygg og anlegg, leilighetsprosjekter, industribygg, skoler og barnehager.

– I tillegg har vi en serviceavdeling som tar små oppdrag og en industriavdeling som er engasjert i distriktet rundt.

– Det som er viktig for oss er å være en lokalt forankret bedrift med solide håndverkstradisjoner. Det gjør at vi har gode relasjoner og godt samarbeid med oppdragsgivere og hovedentreprenører. Slagordet vårt er kvalitet i alle ledd og det vil vi alltid leve opp til, avslutter Morten. 

Del artikkelen på Facebook