Annonsørinnhold i samarbeid med Frevar

Hva er dette?

 
 

Her brenner de for miljøet

På Frevar er ikke søppel bare søppel, det er en mulighet til å gi nytt liv til det du kvitter deg med og hjelpe miljøet. Vi har fått bli med Frevars Heidi Roos inn i det fascinerende anlegget.

Annonsørinnhold i samarbeid med Frevar

Frevar

Frevars mål er å arbeide for miljøets beste, enten det gjelder vann, avløp eller renovasjon. Alt fra forurenset jord til byggeavfall blir tatt i mot her. 

– Vi tar ikke bare å dumper det på dynga, som de sier her i by'n, ler Heidi Roos, markedsansvarlig på Frevar.

Frevar har strenge krav til dokumentasjon av alt som blir levert. I motsetning til andre deponier som vanligvis tar imot farlig avfall opp til klasse 3, så kan Frevars deponi ta imot helt opp til klasse 5.

I anlegget på Øra forbrennes det hele 90.000 tonn avfall hvert år.

Brenner for miljøet

– Ettersom forskjellige virksomheter leverer sitt næringsavfall som brennes her, må vi hele tiden passe på utslippet vårt, forteller Heidi.

Det er svært viktig å holde seg innen for rammene som er satt, for her rapporteres det hele tiden tall til miljødirektoratet.

– Det skal ikke mer til enn at en kunde har tippet feil mengde med for eksempel gips han har med seg, som ville slå ut på målingene med en gang, forklarer hun.

 

Fornybar energi

Avfallet som brennes, gjenvinnes til energi.

– Vi gir avfallet et helt nytt liv, forteller Heidi.

– Høytrykksdampen som produseres her på Øra blir brukt til oppvarming, som en alternativ og fornybar varmekilde til strøm, fortsetter Heidi.

Dampen selges videre til andre bedrifter på området som bruker det til oppvarming av sine fabrikker.

– Vi brenner for miljøet her ute, hvis du skjønner, smiler Heidi.

En service til innbyggerne i Fredrikstad

I Fredrikstad er vi heldige å ha en gjenvinningsstasjon som er gratis å bruke for private. Her kan du fylle opp bilen din og levere alt av rusk og rask. Er det så mye at du må ha det på henger, koster det deg en 200-lapp så blir du kvitt alt dette også.

– Gjenvinningsstasjonen har dessverre blitt misbrukt av næringsdrivende tidligere. Hele poenget med stasjonen er at det skal være en service til innbyggerne i Fredrikstad, uten at vi skal tjene noen penger på det, forteller Heidi.

Her ser vi operatørene som drifter hele forbrenningsanlegget, som må følge med og være årvåkne. Kontrollrommet gir full oversikt med sine skjermer og hele anlegget styres herfra. Fra venstre: Simen Bøyesen og Svein Harald Olsen.

Sørger for å utnytte avfallet du sorterer

Alt avfallet som leveres på Frevar går til sortering og gjenbrukes. Glasset i et vindu for eksempel, leveres til en nabobedrift, som knuser og lager isolasjonsull av det.

Frevar oppfordrer alle til å sortere avfallet hjemme, bruke gjenvinningsstasjonen, og sørge for at avfallet kan komme til nytte igjen. 

– Fasvo har også en egen bod på Frevar, hvor du kan sette igjen ting du ikke har bruk for lenger. Dette selges videre for slikk og ingenting, og samtidig tar man samfunnsansvar ved å hjelpe å holde de som trenger spesialtilpasset arbeid i jobb, forklarer Heidi.

Markedssjef Heidi Roos viser frem biogassanlegget.

Gleder seg til mer biogass

Blant den fornybare energien som FREVAR skaper, produserer FREVAR all biogassen til de 115 røde og hvite bussene i Nedre Glomma går på.

– Denne dannes av biologisk nedbrytbart avfall som kildesortert matavfall fra næring som restauranter, industri og husholdninger. Når ettersorteringsanlegget kommer, håper vi på mer sortering av blant annet matavfall, sier hun entusiastisk.

Det er stor aktivitet på Frevar KF. Til høyre ser vi gjenvinningsstasjonen, til venstre renseanlegget og biogassanlegget, i midten det store forbrenningsanlegget. I ytterkant er det bassengmottak for muddermasser.
Del artikkelen på Facebook