Annonsørinnhold i samarbeid med Egil Norli AS

Hva er dette?

 
 

Har gjort om ubebodd uthus til bolig

Med spesialkompetanse innenfor restaurering og rehabilitering, tok Egil Norli og hans menn fatt på det ubebodde uthuset. Nå er det blitt en komfortabel bolig inni - og fasaden er bevart på gamlemåten.

Annonsørinnhold i samarbeid med Egil Norli AS

Gamle bygningselementer beholdt, med nye vinduer på innsiden.

– Dette er et skikkelig spesialoppdrag, forteller Egil Norli. Han er ivrig, for dette er er prosjekt de nylig har fullført og er stolte av.

– Det spesielle med dette prosjektet er at det er en oppgradering av et gammelt ubebodd uthus, som nå er gjort om til et beboelig hus, forklarer han videre.

Beholdt verneverdig eksteriør og skapte fullverdig bolig inne

Utfordringene har vært å bruke riktige materialer både ute og inne, med tanke på for eksempel isolasjon og utseende.

– Kunden ønsket å gjenbruke mye gamle materialer for å styrke den visuelle opplevelsen av en eldre bolig. Inne gjør de tekniske installasjonene, som nytt el-anlegg, rør og gulvvarme at det er en fullverdig bolig på innsiden.

– Oppdrag som dette er krevende og behøver mye planlegging og kompetanse, og bruk av mye spesielle produkter, slår Egil fast.

Egil Norli AS

Håndplukkes til spesialoppdrag

Han vet hva han snakker om når det kommer til gamle, verneverdige bygg. Egil Norli og hans menn innehar nemlig spesialkompetanse innen restaurering og rehabilitering, og jobber i samarbeid med antikvarisk myndighet.

– Vår kompetanse tilfredsstiller nødvendige krav for å kunne jobbe på fredede og bevaringsverdige bygninger, fastslår han.

Det har også gjort at Fredrikstad-firmaet er attraktive for spesialoppdrag. Egil Norli AS har for tiden en rammeavtale med Opplysningsvesenets Fond og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som begge eier et stort antall fredete og bevaringsverdige bygninger.

Malmfuru ytterkledning behandlet med jernvitriol.

– Lærlinger er viktig å satse på

I 2017 kan firmaet se tilbake på hele 25 års erfaring i bransjen. Som hovedentreprenør leverer de komplette prosjekter, og kan foreslå arkitekter og koordinere underleverandører og andre håndverkere. Ettersom de ikke benytter seg av kataloghus eller er tilknyttet noen boligkjede er alle husene de jobber med arkitekttegnet.

– Vi er opptatt av å ha godt samarbeid med både håndverkere og arkitekter. Det er viktig for oss å velge samarbeidspartnere som er dyktige, påpeker Egil.

Egil Norli teller i dag 19 ansatte, og i tillegg til de fast ansatte er de opptatt av å være en attraktiv lærlingbedrift.

– Vi synes lærlinger er viktig å satse på. Vi rekrutterer ofte mye innad blant lærlingene, så det er en gevinst for begge parter, oppsummerer Norli.

Prosjektansvarlig Henrik Bjerke (fra venstre), tømrer Jonas B Bertelsen, tømrerlærling Jørgen Fladeby.
Del artikkelen på Facebook