Annonsørinnhold i samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark

Hva er dette?

 
 

Europas første marine nasjonalpark er naturligvis på Hvaler!

"Neimen se, mamma – det er et stort skjelett. Så er det noen fisker her borte og så mange skjell". Barnestemmen som fyller lokalet er full av entusiasme over alt det spennende som er å se og ta på i lokalene. Mamma har mer enn nok med å holde tritt med seks-åringen, som frydefullt løper fra monitor til monitor, og skal vise alt han finner.

Annonsørinnhold i samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark

– Besøkssenteret åpnet i 2009, og er blitt meget populært, både hos fastboende og sommergjester, sier Thomas Holmen Olsen fornøyd.

Besøkssenteret til Ytre Hvaler Nasjonalpark, for øvrig Europas første marine nasjonalpark, holder til i tredje etasje i Kornmagasinet ved Skjærhalden torg. 

– Det som er spesielt med parken er at 96 prosent av den ligger under vann. Mesteparten av det som er vernet i Ytre Hvaler er ikke tilgjengelig så se. Derfor spiller Besøkssenteret en sentral rolle, for her kan vi vise frem og formidle den delen av parken som er vernet, forteller Olsen, som er daglig leder.

Ytre Hvaler nasjonalpark dekker et område på 354 km2, hvorav 340 km2 er under vann. Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet. På grunn av Glommas utløp har området spesielle marine egenskaper, og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Under vann er mangfoldet stort, blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter. 

Thomas Holmen Olsen, daglig leder for Besøkssenteret, viser frem skjelettet av Kvitnos, som naturligvis er populært hos de minste

Kom tett på livet under havet!

Besøkssenteret er en opplevelse for både små og store. Her er det en fast utstilling som tar for seg temaer som er knyttet til nasjonalparken og dens særegenheter og det som er verdt å verne om. Noen av utstillingene er temabasert mens andre er mer permanente.

I tillegg er det en rekke skjermer hvor innholdet byttes om, med for eksempel dyreliv. Olsen forteller at Havforskningsinstituttet følger kysttorsken i Ytre Hvaler og senteret har fått en film om hvordan livet er under vann.

Besøkende kan også se et 18 minutter langt bildespill med masse bilder, fra livet i nasjonalparken. Bildespillet settes på for alle besøkende, enten du kommer alene, i par eller som en gruppe. Den vises på storskjerm og tar for seg alt det unike som er å finne på havets dyp. 

– Ved gjestehavna har vi Lilleputtsenteret, som er vår uteavdeling. her har vi et akvarium i drift om sommeren. Målet er å vise frem fiskearter som folk blir overrasket over eksisterer i Norge. Det er en del fargerike fisk som vi gjerne forbinder med tropiske områder, men de er altså norske, sier en entusiastisk Olsen.

Bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i Sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.

Lovdata om opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark

I sommermånedene arrangerer Besøkssenteret en rekke familie- og barnevennlige aktiviteter 3-4 ganger i uken. Programmene starter i midten av juni og avsluttes i midten av august.

På programmet står Undring i fjæra, som tar med barna ut i fjæren for å utforske livet der. Med seg har de kikkert, bunnskraper og små akvarier. Her skal det plukkes, undersøkes og læres litt. Inspektør Insekt har samme opplegg, men da er det naturens små skapninger, insektene, som står i fokus.

For de litt eldre barna (8 år og oppover) tilbys Marinebiolog for en dag. De kjører samme opplegg som de to overnevnte, men etter endt tur ute i naturen er det tilbake til Besøkssenteret hvor de ser litt nærmere på hva de har funnet.

Fugletitterturer står også på programmet. De utføres sammen med representanter for ornitologisk forening, og Blomsterturer sammen med biologer.

– Dette er flotte tiltak som vi er meget stolte av, og har stor suksess med, sier Olsen. 

En fornøyd seks-åring trasker nedover trappen, med hånden godt festet i mammas. Han ser ivrig på henne og spør om de kan se på fiskene og krabbene i akvariet ute bare én gang til..

Mamma kan ikke annet enn å si ja.. 

Naturveileder Randy Gunnar Lange ønsker små og store velkommen til Besøkssenteret

Besøkssenteret i Kornmagasinet

• Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark ligger på Skjærhalden.

• Senteret ligger øverst i det gamle Kornmagasinet, flott plassert i skjærgården ved Europas første marine nasjonalpark. 

Ytre Hvaler nasjonalpark

• Europas første maritime nasjonalpark.

• Nasjonalparken omfatter 354 m2 av kystlandskapet og havbunnen i Hvaler og Fredrikstad kommuner.

• Nesten hele nasjonalparken består av sjøarealer. Kun en mindre del finnes på land.

• Landområdene i nasjonalparken har et rikt plante- og dyreliv, kystbarskog, lyngheier og andre naturtyper.

• Under vann er mangfoldet stort, blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter.

• I Ytre Hvaler nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog.

• Hvalerøyene har lenge vært kjent for å huse mange sjeldne og truede plantearter.

• Mange naturtyper er registrert her. Blant dem flere uvanlige naturtyper hvor det bor sjeldne insekter, sopp- og algearter. Området har en spesiell og sommerfuglfauna.

• Også under vann skjuler det seg store naturverdier. Her er det variert undersjøisk topografi med stor variasjon i bunnforholdene.

• Det er flere korallrev i området.

• Nasjonalparken er et av de viktigste områdene for friluftsliv i Oslofjorden. Området er attraktivt for båt- og fotturer, soling og bading. Nasjonalparken er også et attraktivt turmål for de mange hytteeierne i Hvaler og Fredrikstad kommuner. 

Del artikkelen på Facebook