Annonsørinnhold fra Østfold Arbeiderparti

Hva er dette?

– Mange tror vi er et mellomledd for kommunen og staten, men det stemmer ikke

Østfold Arbeiderparti brenner for skole, heltidsstillinger, miljø og kultur - for å nevne noe. Vi tok en prat med dem om Østfold og hjertesakene.

Annonsørinnhold fra Østfold Arbeiderparti

Det er Rune Fredriksen som står for sitatet i tittelen. Han fortsetter slik:

– Realiteten er at fylket er ansvarlig for veldig mange ting vi forholder oss til ofte, mange også daglig. For eksempel kollektivtrafikk, videregående skoler og tannhelsetjenester. 

Siv Henriette Jacobsen, partifelle og første kandidat fra Østfold Arbeiderparti, nikker og legger til:

– Mange føler kanskje ikke at fylkestinget angår dem, at det ikke er nært nok. For oss er det viktig å ta østfoldingenes motstand mot gigantregionen Viken på alvor. Vi har hele tiden vært imot Viken, men vi ønsker å styre Viken den tiden vi må ha denne regionen.

Østfold blir en del av Viken i 2020, sammen med Akershus og Buskerud. For å sikre østfoldinger inn i fylkestinget, må du huske å stemme i fylkesvalget også.

Vil jobbe for Østfold: Dette er gjengen som stiller til valg for Østfold Arbeiderparti, og som vil jobbe for ting som angår deg og dine i Østfold og Viken.

Så da trenger du å vite: hva brenner fylkespolitikerne for? Hvordan vil de jobbe for oss i Viken?

Vi møtte seks av kandidatene til Østfold Arbeiderparti for å spørre dem. De har mye på hjertet, og mange ulike saker å fortelle om.

Se gjerne videoen i toppen av saken!

Hele, faste stillinger

1. kandidat: Siv Henriette Jacobsen brenner for hele, faste stillinger.

– Vi vil at hovedregelen skal være hele og faste stillinger. Vi vil gjøre Viken til en foregangsregion i kampen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, sier Siv Henriette Jacobsen bestemt. 

Ved siden av henne står Hege Dubec, faglig kandidat fra LO og 17. kandidat. Hun er enig og engasjert:

– Deltidsstillinger er ikke lønnsomme for verken den ansatte eller for arbeidsgiveren. Dette er en kultur vi må snu, og det offentlige må ta ansvar.

Her kan du lese hele partiprogrammet.

Godt kollektivsystem med ungdomskort

Idrett og kollektivt: Andreas Lervik lover å jobbe for å samarbeide med kommunene for å bygge flere idrettshaller. I tillegg er han opptatt av å lage gode kollektivtrafikk-ordninger, spesielt for unge. 

Et annet tema som opptar kandidatene, deriblant fjerde kandidat Andreas Lervik, er kollektivtrafikken.

– Kort fortalt må vi fortsette å styrke kollektivsystemet med sømløse overganger og et forståelig og rimelig billettsystem. I tillegg vil vi innføre et kollektivkort for ungdom i Viken til 250 kroner, oppsummerer Lervik.

I tillegg går han til valg på å bedre idrettstilbudet i kommunene.

– Jeg vil jobbe for at fylket skal samarbeide med kommunene om å bygge flere idrettshaller innen flere idretter. Det mener jeg er veldig viktig! 

Utdanning og skolehverdag er viktig

Skolehverdag for alle: Rune Fredriksen vil jobbe for en bedre skolehverdag gjennom flere tiltak.

Som åttende kandidat Rune Fredriksen, sa innledningsvis, er det fylket som har ansvaret for de videregående skolene. 

– All ungdom skal ha rett til å gå på sin nærmeste videregående skole. Vi i AP har også et ønske om å videreføre det gode skolemat-tilbudet vi har i Østfold til hele Viken. Sultne elever har en dårligere forutsetning for å prestere, ha det bra og å lære, sier han og fortsetter:

– Jeg pleier å trekke frem et sitat fra Gudmund Hernes, tidligere undervisningsminister: "å la hver enkelt elev komme ut i sitt eget grenseland". Det synes jeg er så fint! Det handler om å få muligheten til å utnytte alle evnene dine, å oppleve mestring og å bety noe for samfunnet.

Har du fått med deg videoen i toppen av saken?

Lokal matproduksjon og miljøfokus

Lokal og grønt: Cecilie Agnalt har jobbet mye med prosjektet "By og land, hand i hand", og mener dette er en livsstil mer enn et begrep. 

Klimasaken engasjerer som aldri før, og Østfold Arbeiderparti er klar i sin sak. Cecilie Agnalt, nummer elleve på Viken-lista, har engasjert seg i det landsdekkende prosjektet "By og land, hand i hand". 

Spesielt er hun opptatt av å bevare den lokale matproduksjonen i Østfold.

– Østfoldbønder er stolte og smarte og kan boltre seg i fordeler som meget dyrkbar sandjord, og et godt klima og god tilgang på vann. Det er viktig å forvalte jorda vår på en god og bærekraftig måte, slik at neste generasjoner også kan høste av den på lik måte som oss, sier hun.

Gode kulturtilbud for ungdom

Distriktene må med: Lars Pedersen Due kommer fra Halden, og er opptatt av at ikke alle funksjoner må sentraliseres i Viken. 

Lars Pedersen Due, kandidat nummer tjueto, lar seg engasjere av kultur og skoler som møteplass. Han snakker varmt om å la skolene være mer enn "bare" skoler.

– Det er viktig for oss å sikre gode kulturtilbud til ungdommene både i og utenfor skolen. Derfor vil vi innføre en kulturkort-ordning for ungdom, og vi vil bruke skolene som en nærmiljøarena og et senter for lokalsamfunnet, sier han. 

Se gjerne videoen i toppen av saken.

Usikker fremdeles? Les mer om Østfold Arbeiderparti her. Men viktigst av alt: bruk stemmeretten din.

Del artikkelen på Facebook