Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

God planlegging for den lokale utviklingen

Annonse fra HS Arealplan AS

Etter å ha jobbet både i kommunen og for bedrift bestemte Håvard Skaaden seg for å stå på egne bein. Nå planlegger han ikke bare sin egen arbeidsdag, men også arealer og regulering av tomter.

– Jeg har hatt det bra på mine tidligere arbeidsplasser, men lysten på å drive egen virksomhet var forlokkende. Nå har jeg startet HS Arealplan, og styrer min egen hverdag, sier Håvard Skaaden.

Med en mastergrad i samfunnsgeografi og erfaring fra en rekke store prosjekter å vise frem, mangler det ikke på oppdrag for arealplanleggeren. Han er i gang med en rekke prosjekter, til tross for at HS Arealplan feiret et år på markedet i mai.

– Det er veldig gøy, og jeg har jevnt over 15 prosjekter på gang som løper parallelt. Jeg jobber for det meste sammen med eiendomsutviklere og byggmestere, men også noen privatpersoner, forteller Skaaden.

Med en rekke prosjekter iverksatt rundt om i distriktet er det hektiske dager. Han er i gang med et stort næringsområde på Ørebekk, boligprosjekt for Block Watne på Kallum i Rygge med et byggeområde på cirka 54 dekar og diverse boligprosjekter i Fredrikstad, Sarpsborg og på Hvaler.

– Det største prosjektet akkurat nå er prosjektet Arena Drøbak. Dette er et byutviklingsprosjekt sentralt i Drøbak. Basert på foreløpige skisser planlegger vi å regulere 105 leiligheter og 11 000 kvadratmeter næringsareal. Det er veldig spennende og jeg gleder meg til å følge utviklingen, sier Skaaden. 

Med på Drøbak-prosjektet er blant annet den lokale eiendomsutvikleren Arild Aaserud involvert. 

Håvard Skaaden på inspeksjon i Rygge hvor det skal iverksettes et boligprosjekt på tomten bak

En hektisk hverdag

Tjenestene HS Arealplan tilbyr består av reguleringsplanlegging, prosjektledelse, rådgivning og tomteanalyse. Skaaden har bred erfaring på alle områder, og selskapet gjennomfører planarbeidet helt fra tidlig oppstartsfase til vedtatt plan.

En arealplanlegger tilrettelegger for byggetiltak som skal skje på et definert, begrenset område. HS Arealplan forbereder alle de innledende prosessene og planene. Arealbruken defineres gjennom en vedtatt reguleringsplan over et gitt område som viser hvordan området tillates utviklet. 

– Jeg bistår kunder som skal bygge noe av vidt omfang. Har du et område som skal utvikles eller bygges så bidrar jeg med å vurdere hvilke muligheter du har og hva som er mulig. Samt at jeg følger opp prosessen videre. Jeg håndterer også dialogen mot alle offentlige instanser, og formaliserer den fremtidige utviklingen av stedet. Når byggingen starter, da er normalt min jobb ferdig, forteller Skaaden.

SG Arkitekter er blant samarbeidspartnere til HS Arealplan. Jon Rongen er godt fornøyd med selskapet.

- Håvard Skaaden er en meget pliktoppfyllende og strukturert person som jeg har hatt gleden av å samarbeide med på fire prosjekter. Vi har benyttet oss av Håvard sine tjenester og ekspertise, sier han.  

I Skaadens bransje er det mange regler og protokoller å forholde seg til. Det som er avgjørende om et prosjekt blir til eller ikke, er om prosjektet er forenlig med de offentlige og kommunale planene som er gjeldende for det spesifikke området. Det kan for eksempel være ulik grad av vernehensyn som spiller inn. 

– Kommunale planer endres ofte så om det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet i 2018 så kan situasjonen være endret i 2025, forklarer Skaaden. 

Arena Drøbak er ett prosjektene som HS Arealplan jobber med nå (Arkitekt Selim Sel)

– Jeg har en variert og spennende hverdag, med mange prosjekter på gang. Noen ser jeg sluttfasen på i år, mens andre forventes å bli ferdige i 2019, forklarer arealplanleggeren.

HS Arealplan har allerede opparbeidet seg et godt navn i bransjen. De samarbeider med arkitekter, andre rådgivere og utviklere.

– Jeg har hundre prosent engasjement i selskapet mitt, og god lokal kunnskap. Kunden står i fokus og jeg har et godt forhold til alle jeg jobber med. Jeg er svært nøye på at kunden skal holdes orientert om hva som skjer til enhver tid med tanke på status og gjennomføringen av prosjektet, slår Skaaden fast.

Med en økende mengde oppdrag og flere spennende prosjekter på gang, er det bare for HS Arealplan og Skaaden å planlegge for en enda mer hektisk arbeidsdag. 

Slik vil Arena Drøbak se ut når det er ferdig (Arkitekt Selim Sel)

HS Arealplan AS

• Håvard Skaaden har mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU i Trondheim.

• I studiene ble det lagt vekt på byplanlegging og overordnet samfunnsplanlegging. Det ble særlig fokusert på samspillseffekter i forbindelse med utvikling av ulike steder – i både urbane og rurale strøk.

• I 2010 skrev Håvard masteroppgave om et pågående utviklingsprosjekt på Cicignon i Fredrikstad. Tittelen på oppgaven var "en hensiktsmessig etterbruk av et sykehus", og oppgaven var en samfunnsvitenskapelig analyse og vurdering av som ville være riktig arealbruk for det tidligere sykehuset med dets tomteareal (sykehuset ble flyttet i 2015).

Reguleringsplan: HS arealplan har erfaring fra mange og varierte reguleringsplaner og kan gjennomføre planarbeidet helt fra tidlig oppstartsfase til vedtatt plan.

Prosjektledelse: Koordinere komplekse reguleringsplanprosesser der mange aktører og konsulenter fra ulike faggrupper er involvert.

Rådgivning: Bidra med generell rådgivning i søknadsprosessen samt identifisere best mulig fremgangsmåte.

Tomteanalyse: Vurderinger knyttet til utviklingspotensialet for utvikling av en eiendom samt planlegge prosessen for gjennomføring av ønsket tiltak.

Redaksjonen i Fredriksstad Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet