Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Europas første marine nasjonalpark er naturligvis på Hvaler!

Annonse fra Ytre Hvaler nasjonalpark

"Neimen se, mamma – det er et stort skjelett. Så er det noen fisker her borte og så mange skjell". Barnestemmen som fyller lokalet er full av entusiasme over alt det spennende som er å se og ta på i lokalene. Mamma har mer enn nok med å holde tritt med seks-åringen, som frydefullt løper fra monitor til monitor, og skal vise alt han finner.

Adresse
Torvet 7, Skjærhalden


Åpningstider
Mandag-søndag: 10:00 – 20:00

– Besøkssenteret åpnet i 2009, og er blitt meget populært, både hos fastboende og sommergjester, sier Thomas Holmen Olsen fornøyd.

Besøkssenteret til Ytre Hvaler Nasjonalpark, for øvrig Europas første marine nasjonalpark, holder til i tredje etasje i Kornmagasinet ved Skjærhalden torg. 

– Det som er spesielt med parken er at 96 prosent av den ligger under vann. Mesteparten av det som er vernet i Ytre Hvaler er ikke tilgjengelig så se. Derfor spiller Besøkssenteret en sentral rolle, for her kan vi vise frem og formidle den delen av parken som er vernet, forteller Olsen, som er daglig leder.

Ytre Hvaler nasjonalpark dekker et område på 354 km2, hvorav 340 km2 er under vann. Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet. På grunn av Glommas utløp har området spesielle marine egenskaper, og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Under vann er mangfoldet stort, blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter. 

Thomas Holmen Olsen, daglig leder for Besøkssenteret, viser frem skjelettet av Kvitnos, som naturligvis er populært hos de minste (Foto: Svein Hansen)

Kom tett på livet under havet!

Besøkssenteret er en opplevelse for både små og store. Her er det en fast utstilling som tar for seg temaer som er knyttet til nasjonalparken og dens særegenheter og det som er verdt å verne om. Noen av utstillingene er temabasert mens andre er mer permanente.

I tillegg er det en rekke skjermer hvor innholdet byttes om, med for eksempel dyreliv. Olsen forteller at Havforskningsinstituttet følger kysttorsken i Ytre Hvaler og senteret har fått en film om hvordan livet er under vann.

Besøkende kan også se et 18 minutter langt bildespill med masse bilder, fra livet i nasjonalparken. Bildespillet settes på for alle besøkende, enten du kommer alene, i par eller som en gruppe. Den vises på storskjerm og tar for seg alt det unike som er å finne på havets dyp. 

– Ved gjestehavna har vi Lilleputtsenteret, som er vår uteavdeling. her har vi et akvarium i drift om sommeren. Målet er å vise frem fiskearter som folk blir overrasket over eksisterer i Norge. Det er en del fargerike fisk som vi gjerne forbinder med tropiske områder, men de er altså norske, sier en entusiastisk Olsen.

Bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i Sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.

Lovdata om opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark

I sommermånedene arrangerer Besøkssenteret en rekke familie- og barnevennlige aktiviteter 3-4 ganger i uken. Programmene starter i midten av juni og avsluttes i midten av august.

På programmet står Undring i fjæra, som tar med barna ut i fjæren for å utforske livet der. Med seg har de kikkert, bunnskraper og små akvarier. Her skal det plukkes, undersøkes og læres litt. Inspektør Insekt har samme opplegg, men da er det naturens små skapninger, insektene, som står i fokus.

For de litt eldre barna (8 år og oppover) tilbys Marinebiolog for en dag. De kjører samme opplegg som de to overnevnte, men etter endt tur ute i naturen er det tilbake til Besøkssenteret hvor de ser litt nærmere på hva de har funnet.

Fugletitterturer står også på programmet. De utføres sammen med representanter for ornitologisk forening, og Blomsterturer sammen med biologer.

– Dette er flotte tiltak som vi er meget stolte av, og har stor suksess med, sier Olsen. 

En fornøyd seks-åring trasker nedover trappen, med hånden godt festet i mammas. Han ser ivrig på henne og spør om de kan se på fiskene og krabbene i akvariet ute bare én gang til..

Mamma kan ikke annet enn å si ja.. 

Naturveileder Randy Gunnar Lange ønsker små og store velkommen til Besøkssenteret (Foto: Svein Hansen)

Besøkssenteret i Kornmagasinet

• Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark ligger på Skjærhalden.

• Senteret ligger øverst i det gamle Kornmagasinet, flott plassert i skjærgården ved Europas første marine nasjonalpark. 

Ytre Hvaler nasjonalpark

• Europas første maritime nasjonalpark.

• Nasjonalparken omfatter 354 m2 av kystlandskapet og havbunnen i Hvaler og Fredrikstad kommuner.

• Nesten hele nasjonalparken består av sjøarealer. Kun en mindre del finnes på land.

• Landområdene i nasjonalparken har et rikt plante- og dyreliv, kystbarskog, lyngheier og andre naturtyper.

• Under vann er mangfoldet stort, blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter.

• I Ytre Hvaler nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog.

• Hvalerøyene har lenge vært kjent for å huse mange sjeldne og truede plantearter.

• Mange naturtyper er registrert her. Blant dem flere uvanlige naturtyper hvor det bor sjeldne insekter, sopp- og algearter. Området har en spesiell og sommerfuglfauna.

• Også under vann skjuler det seg store naturverdier. Her er det variert undersjøisk topografi med stor variasjon i bunnforholdene.

• Det er flere korallrev i området.

• Nasjonalparken er et av de viktigste områdene for friluftsliv i Oslofjorden. Området er attraktivt for båt- og fotturer, soling og bading. Nasjonalparken er også et attraktivt turmål for de mange hytteeierne i Hvaler og Fredrikstad kommuner. 

Redaksjonen i Fredriksstad Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet