Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Martin Heksem har hatt hovedansvaret for prosjektet

Spesialoppdrag i Gamlebyen

Har gjort om ubebodd uthus til bolig

Annonse fra Egil Norli AS

Med spesialkompetanse innenfor restaurering og rehabilitering, tok Egil Norli og hans menn fatt på det ubebodde uthuset. Nå er det blitt en komfortabel bolig inni - og fasaden er bevart på gamlemåten.

Gamle bygningselementer beholdt, med nye vinduer på innsiden.

– Dette er et skikkelig spesialoppdrag, forteller Egil Norli. Han er ivrig, for dette er er prosjekt de nylig har fullført og er stolte av.

– Det spesielle med dette prosjektet er at det er en oppgradering av et gammelt ubebodd uthus, som nå er gjort om til et beboelig hus, forklarer han videre.

Beholdt verneverdig eksteriør og skapte fullverdig bolig inne

Utfordringene har vært å bruke riktige materialer både ute og inne, med tanke på for eksempel isolasjon og utseende.

– Kunden ønsket å gjenbruke mye gamle materialer for å styrke den visuelle opplevelsen av en eldre bolig. Inne gjør de tekniske installasjonene, som nytt el-anlegg, rør og gulvvarme at det er en fullverdig bolig på innsiden.

– Oppdrag som dette er krevende og behøver mye planlegging og kompetanse, og bruk av mye spesielle produkter, slår Egil fast.

Håndplukkes til spesialoppdrag

Han vet hva han snakker om når det kommer til gamle, verneverdige bygg. Egil Norli og hans menn innehar nemlig spesialkompetanse innen restaurering og rehabilitering, og jobber i samarbeid med antikvarisk myndighet.

– Vår kompetanse tilfredsstiller nødvendige krav for å kunne jobbe på fredede og bevaringsverdige bygninger, fastslår han.

Det har også gjort at Fredrikstad-firmaet er attraktive for spesialoppdrag. Egil Norli AS har for tiden en rammeavtale med Opplysningsvesenets Fond og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som begge eier et stort antall fredete og bevaringsverdige bygninger.

Malmfuru ytterkledning behandlet med jernvitriol.

– Lærlinger er viktig å satse på

I 2017 kan firmaet se tilbake på hele 25 års erfaring i bransjen. Som hovedentreprenør leverer de komplette prosjekter, og kan foreslå arkitekter og koordinere underleverandører og andre håndverkere. Ettersom de ikke benytter seg av kataloghus eller er tilknyttet noen boligkjede er alle husene de jobber med arkitekttegnet.

– Vi er opptatt av å ha godt samarbeid med både håndverkere og arkitekter. Det er viktig for oss å velge samarbeidspartnere som er dyktige, påpeker Egil.

Egil Norli teller i dag 19 ansatte, og i tillegg til de fast ansatte er de opptatt av å være en attraktiv lærlingbedrift.

– Vi synes lærlinger er viktig å satse på. Vi rekrutterer ofte mye innad blant lærlingene, så det er en gevinst for begge parter, oppsummerer Norli.

Prosjektansvarlig Henrik Bjerke (fra venstre), tømrer Jonas B Bertelsen, tømrerlærling Jørgen Fladeby.
Redaksjonen i Fredriksstad Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet