Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Her brenner de for miljøet

Annonse fra Frevar

På Frevar er ikke søppel bare søppel, det er en mulighet til å gi nytt liv til det du kvitter deg med og hjelpe miljøet. Vi har fått bli med Frevars Heidi Roos inn i det fascinerende anlegget.

Heidi Roos

Markedsansvarlig

Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad

Frevars mål er å arbeide for miljøets beste, enten det gjelder vann, avløp eller renovasjon. Alt fra forurenset jord til byggeavfall blir tatt i mot her. 

– Vi tar ikke bare å dumper det på dynga, som de sier her i by'n, ler Heidi Roos, markedsansvarlig på Frevar.

Frevar har strenge krav til dokumentasjon av alt som blir levert. I motsetning til andre deponier som vanligvis tar imot farlig avfall opp til klasse 3, så kan Frevars deponi ta imot helt opp til klasse 5.

I anlegget på Øra forbrennes det hele 90.000 tonn avfall hvert år.

Brenner for miljøet

– Ettersom forskjellige virksomheter leverer sitt næringsavfall som brennes her, må vi hele tiden passe på utslippet vårt, forteller Heidi.

Det er svært viktig å holde seg innen for rammene som er satt, for her rapporteres det hele tiden tall til miljødirektoratet.

– Det skal ikke mer til enn at en kunde har tippet feil mengde med for eksempel gips han har med seg, som ville slå ut på målingene med en gang, forklarer hun.

Fornybar energi

Avfallet som brennes, gjenvinnes til energi.

– Vi gir avfallet et helt nytt liv, forteller Heidi.

– Høytrykksdampen som produseres her på Øra blir brukt til oppvarming, som en alternativ og fornybar varmekilde til strøm, fortsetter Heidi.

Dampen selges videre til andre bedrifter på området som bruker det til oppvarming av sine fabrikker.

– Vi brenner for miljøet her ute, hvis du skjønner, smiler Heidi.

En service til innbyggerne i Fredrikstad

I Fredrikstad er vi heldige å ha en gjenvinningsstasjon som er gratis å bruke for private. Her kan du fylle opp bilen din og levere alt av rusk og rask. Er det så mye at du må ha det på henger, koster det deg en 200-lapp så blir du kvitt alt dette også.

– Gjenvinningsstasjonen har dessverre blitt misbrukt av næringsdrivende tidligere. Hele poenget med stasjonen er at det skal være en service til innbyggerne i Fredrikstad, uten at vi skal tjene noen penger på det, forteller Heidi.

Her ser vi operatørene som drifter hele forbrenningsanlegget, som må følge med og være årvåkne. Kontrollrommet gir full oversikt med sine skjermer og hele anlegget styres herfra. Fra venstre: Simen Bøyesen og Svein Harald Olsen.

Sørger for å utnytte avfallet du sorterer

Alt avfallet som leveres på Frevar går til sortering og gjenbrukes. Glasset i et vindu for eksempel, leveres til en nabobedrift, som knuser og lager isolasjonsull av det.

Frevar oppfordrer alle til å sortere avfallet hjemme, bruke gjenvinningsstasjonen, og sørge for at avfallet kan komme til nytte igjen. 

– Fasvo har også en egen bod på Frevar, hvor du kan sette igjen ting du ikke har bruk for lenger. Dette selges videre for slikk og ingenting, og samtidig tar man samfunnsansvar ved å hjelpe å holde de som trenger spesialtilpasset arbeid i jobb, forklarer Heidi.

Markedssjef Heidi Roos viser frem biogassanlegget.

Gleder seg til mer biogass

Blant den fornybare energien som FREVAR skaper, produserer FREVAR all biogassen til de 115 røde og hvite bussene i Nedre Glomma går på.

– Denne dannes av biologisk nedbrytbart avfall som kildesortert matavfall fra næring som restauranter, industri og husholdninger. Når ettersorteringsanlegget kommer, håper vi på mer sortering av blant annet matavfall, sier hun entusiastisk.

Det er stor aktivitet på Frevar KF. Til høyre ser vi gjenvinningsstasjonen, til venstre renseanlegget og biogassanlegget, i midten det store forbrenningsanlegget. I ytterkant er det bassengmottak for muddermasser.
Redaksjonen i Fredriksstad Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet