BYGGMAGASINET

Attraktive arkitekter

Med bred erfaring innenfor både eget fag og andre deler av byggebransjen, kan Son Arkitektkontor bidra med spisskompetanse fra idé til ferdig bygg. Det gjør dem til en attraktiv samarbeidspartner i ulike typer prosjekter.

ANNONSØRINNHOLD FRA

Son Arkitektkontor AS ble opprettet i 2016 og hadde tidligere tilhørighet til Son i Vestby kommune. I 2018 ble Stian Årvik daglig leder, samtidig som firmaet fikk delt eierskap mellom Årvik Holding AS og Straye Gruppen AS i 2019.

I dag har firmaet fire ansatte med hovedkontor i Fredrikstad, i nyrestaurerte og flotte lokaler i Kråkerøyveien 2A.

– Vi kan bidra med spisskompetanse fra idé til ferdig bygg. Vi er konkurransedyktige på pris og bistår både private og profesjonelle aktører i hele landet, sier Årvik.

Han fremhever dessuten at tre av fire ansatte har lang fartstid fra byggebransjen, deriblant har Årvik selv jobbet flere år som murersvenn og opparbeidet seg et mesterbrev.

– Dette bidrar til å gjøre oss enda mer kompetente og fleksible, samtidig som vi dermed trolig også er unike sammenliknet med mange andre arkitektkontorer i Norge.

Fordi vi også har lang fartstid fra byggebransjen, gjør det oss litt mer unike sammenliknet med andre arkitektkontorer.

Stian Årvik, arkitekt og daglig leder

"

Kundens visjon i fokus

Visjonen til Son Arkitektkontor er å utvide og å ha en fortsatt sunn vekst i omsetning og markedsandeler innenfor arkitekturprosjektering av næringsbygg og privatboliger.

Det ønsker de å oppnå gjennom fokus på kvalitet, sin erfaring og bunnsolide kompetanse.

I privatmarkedet tilbyr selskapet arkitekttjenester knyttet opp mot ene- og flermannsbolig, fritidsbolig, tilbygg eller påbygg. For næringslivet tilbyr de arkitekttjenester for blant annet kontorbygg, industribygg og lagerhaller.

Opp mot bedriftsmarkedet leverer også Son Arkitektkontor BIM-tjenester der fasadeprosjektering er i fokus, på ulike typer næringsbygg i hele Norge.

Daglig leder Årvik vektlegger i tillegg et fokus på god kommunikasjon.

– For oss er det viktig med tett dialog slik at kunden får formidlet sine ønsker og tanker. Vår jobb blir å få frem kundens visjon, og samtidig komme med innspill og forslag til løsninger som kan påvirke sluttproduktet i positiv retning.

Son Arkitektkontor AS

 • Etablert i 2016, har i dag fire ansatte.

 • Hovedkontor i Kråkerøyveien 2A, Fredrikstad.

 • Leverer arkitekttjenester både til privat – og bedriftsmarkedet.

 • Unik erfaringskompetanse fra byggebransjen.

 • Involvert i flere byggeprosjekter akkurat nå, deriblant boliger på Pettersand og Ramberg logistikkbygg.

  Les mer om oss

Conference room table, Personal computer, Automotive design, Communication Device, Furniture, Laptop, Desk, Gadget
Personal computer, Vision care, Hand, Laptop, Shirt, Table, Watch
Hard hat, High-visibility clothing, Window, Workwear, Fixture, Tradesman, Sleeve, Yellow, Helmet, Engineer
High-visibility clothing, Hard hat, Workwear, Plant, Helmet, Asphalt, Wood, Headgear, Engineer
High-visibility clothing, Road surface, Tire, Plant, Window, Building, Wheel, Workwear, House, Asphalt

Spennende, lokalt boligprosjekt

Son Arkitektkontor er for tiden involvert i flere byggeprosjekter, blant annet Pettersand i nordre del av Fredrikstad.

Prosjektet omfatter oppføring av to individuelle tomannsboliger i tre etasjer. Son Arkitektkontor står som ansvarlig søker og arkitekturprosjekterende, mens oppdragsgiver er Holmskau Prosjekt AS.

Forprosjektet startet i 2017, byggestart var i 2020, og planlagt ferdigstillelse er i løpet av inneværende år.

– Pettersand har et unikt og moderne design når det gjelder utforming av bygningsmassene, samtidig som materialvalgene harmonerer estetisk med eksisterende bygg i nærmiljøet. I tillegg er planløsningene romslige, blant annet med store terrassearealer, forteller Årvik.

Prosjekt Pettersand

 • Prosjektet består av 2 tomannsboliger i tre etasjer, lokalisert i nordre del av Fredrikstad.

 • Son Arkitektkontor står som ansvarlig søker og arkitekturprosjekterende for oppdragsgiver Holmskau Prosjekt AS.

 • Forprosjektet startet i 2017, og bygging i 2020. Prosjektet er tiltenkt ferdig i 2021.

 • Pettersand har et unikt moderne design som kommer til å bidra til en fin estetisk utforming i nærmiljø.

 • Materialvalgene harmonerer estetisk med bygningsmassen i nærmiljøet, men skiller seg ut når gjelder utformingen. I tillegg har bygget fine og romslige planløsninger og med store terrassearealer.

Land lot, Tire, Car, Building, Property, Window, Wood, Wheel, Vehicle, Sky
Cabinetry, Building, Fixture, Wood, Window, Flooring, Countertop, Floor, Shade, Wall
Urban design, Sky, Building, Shade, Tree

Logistikkbygg i Vestfold

Også innenfor bedriftsmarkedet har selskapet flere prosjekter.

Her kan det nevnes Ramberg-prosjektet, som gjelder oppføring av et logistikkbygg på om lag 15.200 kvadratmeter lokalisert i Hanekleiva i Sande.

Bygningen vil få en kapasitet på 25.000 paller, en utvendig takhøyde på 20 meter, og vil stå ferdig i løpet av 2021.

I dette prosjektet bidrar Son Arkitektkontor med detaljering av forprosjekt for prosjektentreprenør Thermica, som er spesialist innenfor blant annet kjøle- og fryselager, bygg for næringsmiddelindustrien, og logistikkbygg.

Prosjekt Ramberg

 • Logistikkbygg på ca. 15200 kvm, lokalisert i Sande i Vestfold.

 • Son Arkitektkontor ble anbefalt av Straye Gruppen AS for å bistå med arkitekttjenester til prosjektet.

 • Våre arkitekter bistår med detaljering av forprosjekt for prosjektentreprenør Thermica AS.

 • Son Arkitektkontor ble engasjert høsten 2020, og bygget skal ferdigstilles i 2021.

Composite material, Sky, Cloud
Mode of transport, Cloud, Sky, Vehicle, Mountain, Window, Truck, Car, Asphalt, Aircraft
Road surface, Urban design, Sky, Cloud, Building, Asphalt, Wheel, Vehicle

Bistår med kartlegging

I tillegg til å bidra med ideer og fleksible løsningsforslag, kan Son Arkitektkontor bistå med praktisk veiledning knyttet opp mot blant annet utvidelse og etablering av fritidsboliger.

Dette er et marked i sterk vekst, mange tilbringer mye tid på hytta, og med økt bruk kommer gjerne behovet for nye løsninger.

I tillegg kan det hende at mange går med en drøm om å endelig realisere hytteplanene ved sjøen eller på fjellet.

Det er her ekspertisen til Årvik og kollegene kommer inn i bildet.

– I slike tilfeller kan vi blant annet gjennomføre en kartlegging opp mot den aktuelle kommunen for å kunne vurdere hva som er mulig å få til. Som en trygghet for kunden kan nevnes at våre arkitekter har bidratt til prosjektering av fritidseiendommer over store deler av landet, forteller Årvik.

Vår jobb er å få frem kundens visjon, og samtidig komme med forslag til løsninger som kan påvirke sluttproduktet i positiv retning.

Stian Årvik

"

Kontakt

Adresse
Kråkerøyveien 2A
1671 Kråkerøy

Telefon
64 80 84 80
483 94 855

E-post
post@sonark.no

råde graveservice

Kvalitetssikring innen
ledelse og miljø

Plant, Vehicle, Sky, Tree, Wood, Slope, Bedrock, Bulldozer, Asphalt

hvaler rørleggerbedrift

Vi leverer drømmebadet
– fra A til Å!

Land vehicle, Automotive tire, Footwear, Wheel, Trousers, Jeans, Car, Window