BYGGMAGASINET

En fremtidsrettet veteran

Humlekjær & Ødegaard har over 50 års erfaring med avfallshåndtering. Nå tenker vi grønt og bærekraftig som aldri før – og ekspertene har gode råd til både proffer og private aktører.

Facial expression, Rectangle

ANNONSØRINNHOLD FRA

De fleste av oss har stått på Øra, og klødd oss i hodet over i hvilke containere man skal kaste kaoset bak på hengeren.

Å resirkulere, sortere og ta ansvar er en del av det grønne skiftet, og her har Humlekjær & Ødegaard gått foran i mer enn 50 år.

– Vi som avfallsleverandør, er faktisk en del av verdikjeden til kundene våre, så samspillet mellom avfallsleverandør og oppdragsgiver er enormt viktig for å lykkes, sier daglig leder Finn Egil Humlekjær.

Som den eldste avfallsleverandøren i distriktet har de lang erfaring med både proff- og privatmarkedet, og de jobber i dag mye innenfor både bygg, handel og eiendom.

De leier ut containere og lagercontainere av alle slag, sørger for maskintransport, og har mye ansvar på byggeplasser med hensyn til avfallshåndtering.

Vi er faktisk en del av verdikjeden til kundene våre. Godt samspill mellom oss som avfallsleverandør og oppdragsgiver er derfor enormt viktig for å lykkes.

Finn Egil Humlekjær

"

"Produserer" sitt eget drivstoff

– Vi holder også på med et nytt konsept nå hvor vi kjører avfall i sånne "big bags" - for at kundene skal opprettholde god kildesortering. Dette har vi hatt stor suksess med hittil, sier Finn Egil.

Han beskriver et stabilt og hardtarbeidende team med 21 ansatte. De har høy ansiennitet i firmaet, og flere har vært med i over 25 år.

– Det at folk blir her over tid er et tegn på trivsel, og på at ting gjøres riktig.

De har kjøpt flere biogassbiler, og tilbyr fossilfri transport. Disse bilene kjører faktisk med biodrivstoff som er produsert av råvarer firmaet selv har samlet inn. I løpet av et år samler de inn mellom 1200 og 1500 tonn matavfall.

– Vi samler inn matavfall og svinn fra storhusholdning og kundene våre i Østfold, så blir det bearbeidet hos Frevar til et gassprodukt som bilene våre går på. Dette fylles lokalt her i Fredrikstad. Så vi bidrar absolutt til det grønne skiftet, understreker Finn Egil.

Humlekjær & Ødegaard AS

  • Etablert i 1964, og har i dag 21 ansatte.

  • Et avfallsselskap i Fredrikstad med hele Østfold som nedslagsfelt.

  • Flesteparten av oppdragene er i områdene Fredrikstad, Kråkerøy, Hvaler, Askim, Halden, Sarpsborg, Skjeberg, Rygge, Råde og Moss.

  • Lang erfaring i bransjen, og er i dag en totalleverandør innenfor avfallstjenester.

  • Bedriften er sertifisert Miljøfyrtårn og fokuserer hele tiden på grønne løsninger.

High-visibility clothing, Hard hat, Sky, Workwear, Asphalt, Helmet
Garbage truck, Motor vehicle, Automotive tire, Road surface, Wheel, Green, Sky, Asphalt
High-visibility clothing, Motor vehicle, Tire, Wheel, Workwear, Helmet, Infrastructure, Asphalt, Lighting
Land vehicle, Automotive tire, Wheel, Car, Sky, Truck, Asphalt

Ikke glem avfallsplanen!

Kravene til den som skal stå for avfallshåndtering blir stadig strengere. Finn Egil Humlekjær har noen konkrete råd for trygg, miljøeffektiv og kostnadseffektiv avfallshåndtering.

– Det dreier seg om mer enn pris og containere. Relevant kompetanse rundt logistikk, planlegging, rådgivning og effektive rapporteringsverktøy som kan brukes underveis, er viktige faktorer her. Dette er ting vi kan, sier han.

Det å shoppe etter billigste alternativ er ikke en bærekraftig løsning på lengre sikt, og han har stor tro på et samspill av høy kvalitet der man gjør hverandre gode.

Skal man bygge noe med bruksareal over 300 kvadratmeter, eller om man er på et anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall, må det lages en avfallsplan. Det samme gjelder om det skal rives eller rehabiliteres bygg på mer enn 100 kvadratmeter bruksareal.

– Vi lager avfallsplan for mange seriøse kunder som ønsker å ha dette på plass. Så bistår vi med vår kunnskap, rettledning, veiledning og utfylling, sier Finn Egil.

Motor vehicle, Sky, Blue, Font

EGENPRODUSERT DRIVSTOFF: Ethvert avfallsselskap med respekt for seg selv kjører selvfølgelig fossilfritt. Flere av bilene til Humlekjær & Ødegaard kjører faktisk på biogass produsert av matavfall firmaet selv har samlet inn.

Til stor hjelp

Brukes avfallsplanen riktig vil den være til stor hjelp i hele prosjektet.

Da vet man hvilke avfallstyper som skal sorteres ut, i hvilke faser det oppstår ulike avfallstyper, hva slags innsamlingsutstyr det er behov for, og om det er avvik underveis.

– Det bør alltid gjennomføres et oppstartsmøte der man går gjennom avfallsplanen med alle involverte. Både medarbeidere og eventuelle underentreprenører, sier Finn Egil Humlekjær.

Med utgangspunkt i avfallsplanen kan avfallsleverandøren gi råd og tips om hva slags utstyr som trengs, hva som er best egnet i de forskjellige fasene, og hvordan utstyret bør plasseres for å sikre en så effektiv avfallshåndtering som mulig.

Det handler om mer enn containere og pris. Kompetanse på logistikk, rådgivning og effektive verktøy for rapportering er viktige faktorer.

Finn Egil Humlekjær

"

Gir bedre økonomisk kontroll

– Pass på å få satt opp nødvendig og tydelig merking, gjerne på flere språk. Det er alfa og omega for å sikre riktig kildesortering, og for å unngå ekstra kostnader i etterkant på grunn av feil, sier Finn Egil.

Han minner om at man alltid må ha utstyr til å håndtere og oppbevare farlig avfall. Regelverket knyttet til dette er strengt, og omfatter også internkontroll og HMS.

For å følge opp avfallsplanen underveis trengs det jevnlig rapportering fra avfallsleverandøren.

– Et godt rapporteringsverktøy kan gi detaljert informasjon om mengder, kildesorteringsgrad, avvik og avfallstyper. Det bidrar igjen til bedre økonomisk kontroll, sier Finn Egil.

Den løpende rapporteringen blir også dokumentasjon på avfallshåndteringen, og de endelige tallene føres inn i avfallsplanens sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Riktig utfylling kan Humlekjær & Ødegaard selvfølgelig bistå med.

Kontakt

Adresse
Strykerveien 11, 1658 Torp

Telefon
69 34 51 79

E-post
post@humlegaard.no

arildsborg

Snart byggestart for
Arildsborg

Interior design, Tower block, Land lot, Residential area, Plant, Building, Sky, Condominium, Neighbourhood

byggmester
t.o. fjeld

Nå er det tid for
vårsjekk!

Sky, Building, Workwear, Wood, Asphalt, Tradesman, Tree