BYGGMAGASINET

Bygger både hus og relasjoner

Et godt arbeidsmiljø har positive ringvirkninger. Den som trives gjør en bedre jobb, og er mindre borte. Det kan de skrive under på hos HPH Byggentreprenør.

Font

ANNONSØRINNHOLD FRA

I godt over 40 år har Hans Petter Hovelsens navn vært synonymt med godt håndverk i Fredrikstad og omegn.

Skal vi tro de ansatte der, er arbeidsmiljøet i firmaet spesielt godt.

– Vi har høy trivsel på jobb. Det siste året har selvfølgelig vært litt annerledes, men vi gjør vårt beste for at alle skal ha det bra, sier opplæringsansvarlig og byggeplassleder René Kristoffersen.

Han hevder de ikke har noen spesiell oppskrift på hvordan man får fagfolk til å trives på jobb utover å være flinke til å gjøre sosiale ting også utenom jobben.

– Vi har alltid hatt en del sosiale sammenkomster, firmaturer, eller julebord på Hafjell og Storefjell. Sånt bygger relasjoner, og da blir folk kjent på en annen måte.

Vi gjør vårt beste for at alle skal ha det bra på jobb. Trivsel og lavt sykefravær henger tett sammen.

René Kristoffersen, byggeplassleder og opplæringsansvarlig

"

"Ingen" som slutter

HPH er gode på HMS, og bedriften har hatt svært lite sykefravær relatert til jobben. Byggeplasslederen tror det har en klar sammenheng med at folk ønsker å gå på jobb.

– Trivsel og lavt sykefravær henger tett sammen, fastslår han.

Et annet bevis for at dette er en gjeng som har det bra sammen, er ansienniteten i firmaet. Her er snittet høyt, og hele tre mann har stått i samme jobb i over 25 år.

– Det er flere som snart har vært her i 20 år, og flere andre på 15 og 10 år. At folk blir så lenge er jo et tegn på trivsel, sier René, som selv har over 25 år i firmaet.

Hard hat, Construction worker, Tradesman, Tree, Workwear, Wood

STORTRIVES PÅ JOBB: HPH er kjent for sitt gode arbeidsmiljø. Det synes på murer Jarek Elert at han stortrives på jobb.

Vinn-vinn

René mener det er viktig å kunne snakke sammen uten at alt behøver å handle om arbeidsoppgaver. Det skal være god takhøyde, og man kan snakke om alt mulig.

– Her er det kort vei til en god prat. Man har det hyggelig med hverandre og respekterer hverandre.

At lavt sykefravær og trivsel henger sammen er viktig. Minst like vesentlig er det at trivsel på arbeidsplassen også lønner seg på bunnlinja.

– I bransjen er det selvfølgelig viktig å trives, for da produserer man også. Det er god økonomi. Med andre ord vinn-vinn, sier René.

Han mener de ansatte har mange felles interesser, og at de er på samme bølgelengde. Det er også gode utviklingsmuligheter i firmaet, og for øyeblikket har de tre ansatte som øker sin kompetanse på Høgskolen her i Fredrikstad.

– Dette er fint for den enkelte, og det vil også komme firmaet til gode.

Construction worker, Sky, Cloud, Workwear, Headgear, Snow
Hard hat, High-visibility clothing, Road surface, Workwear, Tradesman, Tree, Asphalt, Wood, Track, Engineer
Composite material, Sky, Tradesman, Wood, Cloud, Floor, Leisure
Personal computer, High-visibility clothing, Table, Workwear, Peripheral, Desk
Sky, Cloud, Wood, Plant, Yellow

HPH Byggentreprenør AS

  • Etablert av Hans Petter Hovelsen i 1979.

  • Har et solid og veletablert navn i Fredrikstad og Østfold.

  • Medlem av huskjeden Mesterhus.

  • Jobber med alt fra prosjektutvikling i egen regi til byggeoppdrag for private, næring og industri.

  • Lang erfaring og lokal markedskunnskap.

  • Faglig oppdaterte og høyt kvalifiserte ansatte i alle ledd.

  • Gode referanser som en ryddig og effektiv samarbeidspartner.

Tradisjonsrikt firma

Hans Petter Hovelsen selv er en mann med lang erfaring.

Allerede i 1965 begynte han i lære hos Byggmester Brynhildsen, der han var i seks år før Byggmester Rolf Andreassen ble neste stoppested på veien til en lang karriere.

– Jeg hadde en fin tid i to av Østfolds eldste og mest kjente byggefirmaer. Men etter 13 år følte jeg at tiden var inne til å starte noe som var mitt eget, forteller Hans Petter.

1. januar 1979 ble firmaet Byggmester Hans Petter Hovelsen formelt registrert som eget foretak.

I starten var det bare Hans Petter og kona. I dag er de ca. 18 ansatte på bygg, seks på kontoret pluss noen innleide krefter.

Helmet, Workwear

HÅNDVERKER FOR FREMTIDEN: HPH satser aktivt på rekruttering av morgendagens fagfolk. Henrik Stenholt er nyutdannet tømrer og en av fremtidens håndverkere i den tradisjonsrike bedriften.

Satser på lærlinger

Av staben på rundt 24 medarbeidere er det fem personer på en egen mureravdeling. I tillegg satser de aktivt på rekruttering, og har som mål å til enhver tid ha 2-3 lærlinger under opplæring. Målet er at folk skal bli i bedriften også etter endt læretid.

– Det gir oss gode muligheter for å forme lærlingene slik vi vil, og at de på sikt vil bli værende i firmaet. Vi starter tidlig med rekruttering, og vi har et godt samarbeid med Greåker vgs om utplasseringer, sier opplæringsansvarlig René Kristoffersen.

Lærlingene og bedriften får blitt litt kjent. Er det en god match vil de signere lærlingkontrakt – og etter endt skoletid vil de bli lærlinger.

– Per nå har vi to lærlinger i firmaet, én tømrer og én murer, avslutter René.

Kontakt

Adresse
Spinneriveien 3
1632 Gamle Fredrikstad

Åpningstider
Mandag - fredag 08:00 - 16:00

Telefon: 69 32 47 50
E-post: [email protected]

al elektriske

Nå strømmer
oppdragene på!

Naval architecture, Smile, Boat

bravida fredrikstad

Et annerledes prosjekt innen sirkulær økonomi