BYGGMAGASINET

Et annerledes prosjekt innen sirkulær økonomi

På Vaterland i Gamle Fredrikstad etableres nå et nytt senter for gjenbruk, reparasjon og forbedring. Bak det spennende prosjektet står Christianslund Holding, men god hjelp fra Bravida som teknisk totalentreprenør.

ANNONSØRINNHOLD FRA

Fredrikstad kommune seiler opp som ledende innen sirkulær økonomi i Norge.

Filosofien om å forene økonomi og økologi er både etterlengtet og nødvendig, for kunne å sikre bærekraftig håndtering av fellesskapets ressurser.

Men materialgjenvinning alene er ikke nok. Det er også behov for å redusere forbruket ved å øke levetiden og maksimere bruksområdene til det som allerede er produsert.

Samtidig som man ser et økt behov for gjenbruk, reparasjon og forbedring, opplever håndverksyrkene i Norge utfordringer med rekrutteringen.

Dette ønsker Christianslund Holding å gjøre noe med.

Økt spesialisering innen gjenbruk vil heve statusen til håndverksyrkene, og gjøre det mer attraktivt for ungdom når de skal velge utdanning.

Sarah Christianslund

"

Gjenbruk som yrkesretning

I et historisk fabrikkanlegg fra slutten av 1800-tallet på Vaterland, er selskapet i en prosess med å etablere et eget senter for nettopp gjenbruk, reparasjon og forbedring.

Senteret er et komplementerende tilbud til den allerede eksisterende og raskt voksende industrien for materialgjenvinning.

– Muligheten til å spesialisere seg i det som tradisjonelt har vært sett på som smalere retninger, uten at det går på kompromiss med inntjeningspotensialet – snarere tvert imot – vil bidra til en statusheving for håndverksyrker, tror daglig leder Sarah Christiandslund.

Hun mener dette vil gjøre det mer attraktivt for ungdom når de velger utdanningsløp.

Trousers, Building, Window, Workwear, Wood, Slope, Sky

SPENNENDE OG ANNERLEDES: Sarah Christianslund har stor tro på det nye senteret for gjenbruksspesialisering på Vaterland i Gamle Fredrikstad. Her sammen med prosjektleder Jørn Larsen (f.v.), avdelingsleder Bent Lislerud og serviceleder Morgan Berg i Bravida Fredrikstad, som er teknisk totalentrenør på prosjektet.

Et viktig lagarbeid

Sarah forteller at Christianslund Holding er utrolig glade for å ha Bravida med på laget.

– Som et lite familiefirma, uten mulighet til å stille med prosjektleder, er vi helt avhengige av ekstern hjelp til planlegging, koordinering og utførelse av avgjørende komponenter som strøm, vann, brannsikring og alarm.

Serviceleder Morgan Berg og prosjektleder Jørn Larsen i Bravida kan fortelle om et spennende prosjekt med mange utfordringer.

– I noen av verkstedene må vi oppdatere løsninger som ble installert på 60-tallet, mens vi i andre verksteder må legge alt helt nytt, og tilpasse for til dels svært strømkrevende maskiner.

De mener det har vært helt avgjørende å gå i dialog med byggherre, leietakere og underleverandører av maskiner for å kunne komme frem til optimale løsninger, som også vil fungere dersom det skulle bli aktuelt å øke strømbehovet i fremtiden.

Interior design, Property, Window, Blue, Wood, Lighting, Beam, Floor, House, Wall
Sky, Daytime, Window, Fixture, Wood, Brickwork, Lighting, Sunlight, Brick, Tree
Sky, Cloud, Building, Window, Blue, Plant, Tree, Wood, House, Brick
Footwear, Shoe, Property, Window, Wood, Architecture, Floor, Flooring
High-visibility clothing, Electrical contractor, Workwear, Electrician, Tradesman, Engineer, Vest
Hard hat, High-visibility clothing, Building, Helmet, Tradesman, Sky, Workwear, Wood, Engineer
Shoulder, Wood
Building, Door, Window, Wood, Tree, House, Biome, Brick, Sky
Road surface, Sky, Building, Cloud, Window, House, Lighting, Wood, Architecture, Tree
Flash photography, Street fashion, Hair, Smile, Sleeve, Temple, Orange, Wood, Happy

Store fordeler i mindre prosjekter

Mange tenker nok først og fremt på Bravida som en leverandør til store og tunge prosjekter. Men selskapets tverrfaglige profil gir også store fordeler til de mindre prosjektene.

– Det at man samler så mange av komponentene for viktig infrastruktur hos én entreprenør betyr at man unngår dobbeltarbeid i monteringer som tradisjonelt krever to ulike leverandører. Samtidig slipper byggherren å ha ansvaret for å koordinere mellom de ulike håndverkerne og montørene, sier Jørn.

Bravida Fredrikstad er ett av få Bravida-kontorer i landet som har alle tekniske fag under samme tak.

Her kan kunden ha én kontaktperson og få fikset alt under ett – både elektro, rørlegger, ventilasjon, lås og beslag samt sikkerhet som inkluderer adgangskontroll, videoovervåking og brann/nødlys.

– Det er mange som ønsker seg én teknisk leverandør, ikke minst for å få sømløse grensesnitt og enkeltheten ved kun å måtte forholde seg til én samarbeidspartner, forteller Morgan.

Bravida Fredrikstad

  • Bravida Norge har avdelinger på over 35 steder i Norge, med totalt over 4.000 medarbeidere.

  • En del av et nordisk selskap med totalt 11.000 ansatte.

  • Selskapet jobber innenfor flere ulike faggrupper – blant annet elektro, rør, klima og sikkerhet.

  • Bravida Fredrikstad har i dag rundt 150 ansatte.

  • Avdelingen leverer tjenester innen elektro, sikkerhet, brann, IKT, rør og lås/beslag.

  • Jobber med alt fra større utbyggingsprosjekter til rehabilitering og serviceavtaler.

  • Kundene er både private, offentlige og næringsliv.

    Les mer om Bravida

Ved å samle all teknisk infrastruktur hos én entreprenør, slipper byggherren ansvaret med å koordinere de ulike håndverkerne og montørene.

Jørn Larsen, prosjektleder Bravida

"

En solid samarbeidspartner

Bravida er i dag et av Nordens største entreprenørkonsern innen fagområdene elektro, rør og ventilasjon. I Norge har selskapet avdelinger på mer enn 35 steder, med totalt over 4.000 medarbeidere. Rundt 150 av dem finner du i Fredrikstad.

Hver dag jobber de med å installere og vedlikeholde anlegg for blant annet lys, varme, inneklima, vann og sanitær. Kort sagt – alle funksjoner som gir bygninger liv. Ting som rett og slett bare skal fungere.

– Vi leverer komplette løsninger for alle tekniske nyinstallasjoner i et bygg. Samtidig tilbyr vi alle tjenester i forbindelse med drift og vedlikehold av de samme anleggene. Det gjør oss til en solid samarbeidspartner i både små og store prosjekter, mener Jørn og Morgan.

Tilbakemeldinger viser at Bravida har stor tillit blant kundene. Det er ikke minst takket dyktige og serviceinnstilte medarbeidere, men også mangeårig fartstid i lokalmiljøet.

Selskapets veletablerte posisjon gir deg som kunde trygghet om at de også vil være her i fremtiden.

– Bravida har som mål å være en sterk merkevare i markedet, der vi hele tiden ønsker å tiltrekke oss de riktige medarbeiderne. Rekruttering og utdanning av lærlinger er derfor et satsningsområde for oss, avslutter de.

Kontakt

Adresse
Øraveien 2
1630 Gamle Fredrikstad

Telefon
69 35 94 00

E-post
fredrikstad@bravida.no

hph byggentreprenør

Bygger både hus
og relasjoner

Automotive tire, Cloud, Sky, Wheel, Vehicle, Window, Building, Car, Asphalt

vitea totalentreprenør

En bedrift som
endrer liv

Motor vehicle, Sky, Workwear