Den siste tiden har vi fått et innblikk i hvordan dyr blir behandlet i Norge. Den nyeste episoden av Brennpunkt har fått frem groteske historier som griseindustrien har prøvd å holde hemmelig. Derfor mener jeg at det ikke finnes en bedre tid enn nå til å snakke om å utvide dyrepolitiet fra bare fem politidistrikt til noe som skal dekke hele landet. Siden 2015 har Norge hatt et dedikert dyrepoliti. Dette er et eget organ som spesifikt jobber med å sikre dyrs rettigheter og passe på at regler for dyrevelferd blir opprettholdt. Dette var nok et av de største og beste denne regjeringen har fått frem, og nå er den virkelig på tide å utvide denne ordningen til hele landet.

Dyrevelferd er utrolig viktig, og det er viktig at det blir tatt på alvor. Regjeringen har gjort en flott jobb med å gjøre dette forslaget fra oss i Frp, sammen med Venstre til en realitet og vi har sett gode resultater av det som er så langt. Årlig blir 100 saker anmeldt, og nå som det er et eget organ som jobber med etterforskning av saker som omhandler dette, så kan vi se at saker som før ble henlagt grunnet manglende ressurser blir fulgt opp og gjerningsmenneskene kan få opp mot tre år i fengsel. Dette er veldig bra, men som Brennpunkt viste oss, så er det utrolig mye urett som blir utøvet mot dyr fordi de ikke har en stemme. Dette er skammelig. Dyr fortjener rettigheten til sikker og human behandling fra fødsel og helt til de blir slaktet på en human måte.

Dette er hvorfor regjeringen burde fortsette sin satsing på å utvide dyrepoliti til hele landet, og vi i Frp skal fortsette kampen for at dyr rundt om i hele landet skal ha retten til et verdig liv. Dyreliv skal tas på alvor, og ingen dyr fortjener den behandlingen vi har sett de siste dagene. Det er uverdig og langt fra hva man skal forvente av et land som Norge.