Polet på Hvaler må fylle opp lageret fire ganger i uka

Det går 27.000 liter edle dråper ut fra Vinmonopolets utsalg på Skjærhalden i juli. Tilsvarende tall i en vintermåned er 3500 liter.