Vindmølle ved Borg Havn kan erstatte klimagassutslipp tilsvarende 325 personbiler

Borg Havn vurderer å sette opp en vindmølle, som kan gi en årlig besparelse på inntil 250.000 i året med dagens strømpris. Miljøsjef Charlotte Iversen peker også på klimaeffekten, som tilsvarer utslipp av 325 personbiler.