Vindkraft setter mye på spill. Det gir 17. mai med bismak!

«Vindkraftbarone» er på offensiven i et Norge som er til salgs, er budskapet i bildet Johan Anton Sandnes har laget for Motvind Norge.

«Vindkraftbarone» er på offensiven i et Norge som er til salgs, er budskapet i bildet Johan Anton Sandnes har laget for Motvind Norge.

Av

Anne-Lill Bakkevig og Tormod Johansen er engasjert seg i vindkraftsak i Rogaland, og legger til: – Nå er Fredrikstad i søkelyset. I Rakkestad og omegn er det prosjekter på gang. Vi må følge med og si ifra!

DEL

Leserbrev

Det nærmer seg 17. mai. Men for vår del blir det en feiring med bismak. Norge har vært et demokrati med ytringsfrihet og med folkevalgte politikere. Men hvem styrer de nå på vegne av, og hvordan utøver de makt?

I skyggen av Covid 19-pandemien har det pågått en kamp vi har hørt svært lite om i mediene. Vindkraftkampen. Tina Bru og OED (Olje- og energidepartementet) har i denne perioden tillatt bygging av flere store omstridte vindkraftverk i hele landet.

Dette til tross for store protester. Disse protestene har man hørt fint lite om i NRK, de store riksdekkende avisene og noen lokalaviser.

Vi har tilknytning til Tysvær kommune i Rogaland og gir eksempel derfra. Tysvær vindkraftverk har akkurat satt i gang arbeidet, til tross for store lokale protester. Tina Bru er folkevalgt. Hun representerer Rogaland Høyre og er innsatt som minister. I april ble Tysvær vindkraftverk godkjent av henne og OED, til tross for at et enstemmig kommunestyre, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og folket var imot. Det var i god tid sendt inn klager og innspill fra mange; både organisasjoner, kommune, fylke og privatpersoner.

I vindkraftsakene rundt om i landet settes mye på spill! Rettsfølelsen utfordres! Her brytes Naturmangfoldloven, Grunnloven, internasjonale avtaler for samiske rettigheter, plan- og bygningsloven, kulturminneloven og forurensningsloven. Symbolkraften er stor!

Tina Bru uttalte på Kveldsnytt 6. mai: «Jeg håper på mindre konflikter». Vet hun egentlig hva som rører seg blant folk? Det er voksende motvilje mot vindkraftindustrien. Hvorfor? Fordi organisasjoner som Motvind, La naturen leve, NOF (Norsk Ornitologisk Forening), lokale grupper, organisasjoner og enkeltmennesker har jobbet hardt for å få ut sannheter om vindkraftindustrien.

Hva er sannhetene?

■ at mesteparten av det økonomiske overskuddet havner i utlandet. Midtparkfjellet vindpark som er tyskeid, tok ut overskudd på 300 millioner i fjor. Svært lite kommer samfunnet til gode!

■ at områdene med urørt natur må vernes. En av de største truslene for miljøet er nettopp nedbygging av urørt natur.

■ at vindkraftindustrien går ut over folks fysiske og psykiske helse (blant annet skyggekast og lyd).

■ at vi har nok energi i Norge, vi kan fornye vannkraften og vi kan i mye større grad spare strøm!

■ at selve utbyggingen av vindkraftindustrien krever store energi- og materialressurser. Disse gjøres ikke rede for.

■ at fugler og insekter drepes og skades.

■ at konsekvensutredninger og søknader er dårlig behandlet.

■ at det er sterke koblinger mellom blant annet politikere, mediefolk og vindkraftindustrien.

Nå er Fredrikstad i søkelyset. I Rakkestad og omegn er det prosjekter på gang. Vi må følge med og si ifra! «Vindbaronene» jobber i det skjulte.

Lokaldemokratiet vårt står på prøve! Vi skal snart feire 17. mai. Det er med en «bismak» for mange av oss! Norge skal være et såkalt demokrati og det skal være lov å si sin mening – og så ber Tina Bru om taushet i en slik omstridt sak!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags