Villmannskjøring gjennom rundkjøring – med politiet som vitner