Gå til sidens hovedinnhold

Ville merke stier og lage turkart på attraktiv ferieøy – men da dukket det opp noen problemer

Velforeningen på Nordre Sandøy jobber med å merke stier og lage turkart på øya. Foreningen ville gjøre alt riktig og kontaktet kommunen. Det førte til at deler av prosjektet ble stoppet.

For abonnenter

Nordre Sandøy er hyppig besøkt av båtfolket om sommeren. Det er også et betydelig antall hytter på øya og et populært serveringssted helt sør på øya. Hvalerfergen har fast rute til Nordre Sandøy med avgang fra Skjærhalden. Mange drar hit om sommeren.

Nordre Sandøy Vel har i forbindelse med prosjektet sitt kontaktet Hvaler kommune for å få vite hva som må til av søknader og tillatelser. Blant annet er det behov for å bygge en tre meter lang bru eller klopp pluss litt andre tiltak i et område hvor det er vått og vanskelig å ta seg frem ved Kåven.

Les også

Har satt opp EasyPark-skilt og krever betalt av båtfolk på populær ferieøy - det har satt sinnet i kok

Derfor er det ikke mulig å komme videre

Hvaler kommunes svar er at i 100-metersbeltet er det et generelt byggeforbud.

I tillegg skriver kommunen til Nordre Sandøy Vel at det er rødlistede naturverdier på stedet, noe som gjør saken enda mer problematisk.

«I enkelte, lite sårbare områder, kan det likevel etter en konkret vurdering ligge til rette for å innvilge dispensasjon for mindre tilretteleggingstiltak som er til nytte for allmennheten. I det konkrete området du viser til, er det imidlertid registrert naturverdier som er rødlistet og kategorisert med verdi svært viktig (verdi A). Kommunen kan derfor per i dag ikke tillate noen form for tilretteleggingstiltak i dette området,» skriver rådmannens saksbehandler.

Kommunen legger saken på is i ett år

Kommunen mener derfor at spørsmålet om å tillate en liten bro eller klopp ved Kåven bør legges på is i ett år og etterpå tas opp til ny vurdering.

«Vi gjør oppmerksom på at det skal gjennomføres nye registreringer av naturverdier i Hvaler kommune i løpet av 2021/2022. Registreringene i området du viser til vil da trolig bli oppdatert. Kommunen vil etter dette kunne gjøre en ny vurdering av om det kan være mulig med mindre tilretteleggingstiltak for allmennheten i området. Vi anbefaler derfor at dere retter en ny henvendelse om tilretteleggingstiltak til kommunen i løpet av våren/sommeren 2022», skriver rådmannens saksbehandler.

Ove Kristian Jødal i Nordre Sandøy Vel forteller at to stier er merket, men at traseen ved Kåven har det ikke vært mulig å få gjort noe med på grunn av kommunens svar.

Turkartet ligger foreløpig bare på Facebook i en lukket gruppe for foreningen, men Jødal sier det ikke er noe i veien for å gjøre dette tilgjengelig for flere.

Kommentarer til denne saken