De fleste er enige i en målsetting der alle som ønsker det, skal få faste, hele stillinger. Dette må være hovedregelen i arbeidslivet, og flere ansatte i heltid vil være et viktig bidrag for å løse mangelen på kompetanse i helsetjenesten. Dersom alle deltidsansatte i alderen 30–60 år fra denne sektoren hadde jobbet heltid, ville det utgjort om lag 32.700 flere årsverk. En endring her vil utvilsomt gi samfunnet en formidabel mulighet til å løse de fremtidige helseutfordringene.

Arbeiderpartiet forsøker å profilere seg som garantisten for heltidskultur i kommune-Norge. Lokalt prøver de seg ved leserinnlegg av Helene Apenes Matri (Ap), utvalgsleder for helse og velferd i Fredrikstad. En kan vel konstatere at viljen er større enn evnen, da statistikken ikke er på de rødgrønnes side.

Les også

Viktig å få ryddet opp i ufrivillig deltid

Hvis en begynner lokalt, ser vi at Fredrikstad kommunes seksjon for helse og velferd har en betydelig andel ansatte i deltidsstillinger. Om lag 4.000 ansatte er fordelt på ca. 2 200 årsverk i seksjonen. Det skal sies at det gjøres en rekke gode lokale tiltak og forsøk som vi står sammen om. Arbeiderpartiet skal ha honnør for det. Problemet er bare at det går altfor tregt.

Dersom vi hever blikket og tar utgangspunkt i Fagforbundets deltidsrapport for 2021, ser vi at de rødgrønne styrer i 18 av de 20 kommunene der den største andelen av medlemmene svarer at de jobber ufrivillig deltid.

Arbeiderpartiets svar er som vanlig mer penger til kommunene, og at de vil lovfeste retten til å jobbe fulltid.

Det er nok svært irriterende for mange, men faktum er at utviklingen går i riktig retning med Høyre i regjering. Det er nå 90.000 flere kvinner som jobber heltid enn det det var i 2013. I Fagforbundets deltidsrapport for 2021 konstateres det at for ansatte som jobber turnus i helse‑ og omsorgstjenestene steg andelen heltidsarbeidene fra 20 prosent i 2014 til 28 prosent i 2020. Dette ifølge tall fra KS.

Høyre mener at utfordringen ikke ligger i manglende lovverk, men at man ikke lykkes i å praktisere det. Løsningen ligger i å gjøre mer med de bakenforliggende årsakene. Heltidskultur krever nytenkning, holdningsarbeid og verdivalg. Ikke minst er det avgjørende å ha en god dialog mellom partene i arbeidslivet.

Dersom en er opptatt av å få flere inn i heltidsstillinger, ligger løsningen i å stemme Høyre.