Gå til sidens hovedinnhold

Vil vite om det er godt nok tilsyn av private barnehager

Artikkelen er over 1 år gammel

Victor Kristiansen, leder av oppvekstutvalget i Fredrikstad, har bedt om en skriftlig orientering om kommunens tilsyn av private barnehager. – Deretter skal utvalget vurdere om oppfølgingen er god nok.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har den senere tid vært flere saker i Fredriksstad Blad om private barnehager og kommunens ansvar som tilsynsmyndighet for disse. Dette kom i lys av fylkesmannens avdekning av diverse grove forhold ved en privat barnehage i Fredrikstad der det ble fattet vedtak om tilbakebetaling av over fire millioner kroner til Fredrikstad kommune. Saken er ikke endelig avgjort.

Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at fellesskapets midler og at foreldrebetalingen kommer barna til gode. Tilsynsmyndigheten ligger hos kommunene. Etter en risikovurdering i 2019 valgte barnehageetaten å ha fokus på godkjenning av barnehager i sine tilsyn, noe oppvekstutvalget ble orientert om i januar. Fokusområder har vært blant annet innhold, kvalitet og pedagogiske forhold i henhold til barnehageloven.

I en undersøkelse gjennomført av Agenda Kaupang, viste det seg at kun én av hundre private barnehager på landsbasis hadde hatt økonomisk tilsyn i perioden 2013 til 2016. I Fredrikstad gjøres det årlig en regnskapsgjennomgang, men dette er på ingen måte noen grundig gjennomgang. Personlig tenker jeg at det burde vært relativt enkelt å skaffe en oversikt over for eksempel styrehonorarer, hytter, leiligheter og annet ved rett og slett å spørre alle barnehager eller ved raske gjennomganger av offentlige regnskap på for eksempel styrehonorar. Dette er spørsmål jeg vil stille i oppvekstutvalget.

Det er dog nå slik at Stortinget i juni vedtok å etablere et nasjonalt økonomisk tilsyn. Ansvaret for økonomisk kontroll vil da bli overført til dette tilsynet som vil ligge under Utdanningsdirektoratet. Kommunene vil da måtte melde inn eventuelle saker. I lys av manglende ressurser til kontroll og undersøkelsen nevnt ovenfor, fremstår dette som fornuftig.

Arbeiderpartiet vil at foreldre skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre barnehagen enda bedre for barna. Overordnet vil vi hindre en utvikling der barnehager blir spekulasjonsobjekter for investorer. Arbeiderpartiet og Stortingets flertall har krevd en helhetlig gjennomgang av barnehageloven for å tette smutthull når det gjelder blant annet utbytte, pensjon og oppkjøp. Høyre-regjeringen fikk derimot flertall nå i juni for å endre ordlyden i barnehageloven fra at de private barnehagene kan ha «et rimelig årsresultat» til at et eventuelt overskudd skal kunne disponeres fritt av barnehageeier.

I Fredrikstad har vi i dag 57 private barnehager og 23 kommunale. Dette har vært viktig for å kunne sikre full barnehagedekning og jeg vil presisere at vi på ingen måte ønsker å avvikle private barnehager. Det leveres gode tjenester hver dag til alle barna av dyktige ansatte.

Det er rødgrønn politikk å sikre full barnehagedekning og de private har vært en viktig medspiller i så måte. Flertallspartienes strategi er å øke andelen kommunale barnehager i Fredrikstad. Per i dag er over sju av ti barnehager private og vi har et ønske om å ha en jevnere fordeling, blant annet av hensyn til mer forutsigbar budsjettering.

Undertegnede har bedt om en skriftlig orienteringssak for oppvekstutvalget i neste møte for å få bedre oversikt. Deretter må utvalget vurdere om arbeidet med å følge opp de private barnehagene er godt nok.

Kommentarer til denne saken