Gå til sidens hovedinnhold

Vil vinne klimakampen lokalt ved å erstatte olje med strøm på Øra

«Det å få Øra-industriens CO2-intensive energiforbruk erstattet med elektrisitet bør være en av de sterkest prioriterte oppgaven for Fredrikstads næringsliv de neste årene.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kampen mot klimautslipp er ikke en abstrakt øvelse som foregår i Oslo, Brussel og i internasjonale forhandlingsrom. Skal vi lykkes, må det å redusere klimautslipp prege det vi beslutter og gjør lokalt. Som energiselskap inviterer vi til dugnad for å få bort klimautslipp fra industrien på Øra. Det handler om å gjøre vår del av jobben.

CO2-utslipp kuttes gjennom elektrifisering. I 125 år har vi bygget kompetanse på å bygge og drifte strømnettet. Det vi kan er en forutsetning for at vi skal lykkes med elektrifiseringen. Men vi trenger et bredt samarbeid. Skal vi lykkes med nødvendige kutt i klimautslipp må samarbeidet mellom energiselskaper, IT-selskaper, industri- og transportbedrifter bygges videre. Vi har dårlig tid hvis vi skal lykkes med å kutte 60 prosent av klimautslippene innen 2030.

Noen premisser må på plass. Siden vi har dårlig tid er det fornuftig å la aktører som kan, har vilje og evne til å stille opp, få et tydelig ansvar. De som tar ansvaret for å trekke også andre med må være grunnleggende opptatt av klimakampen, ha nødvendig kompetanse, tilgang til investeringsmidler og tillit fra samfunnet rundt seg.

Ikke bare skal vi få ned klimautslippene, men vi skal få til nye jobber og bedrifter som skaper det grønne skiftet.

Bedrifter i industrien og varetransport kan gi viktige bidrag ved å kutte i sine CO2-utslipp. I Fredrikstad har vi et fantastisk industrimiljø på Øra. Området er viktig for byen, med arbeidsplasser og bedrifter med vilje og evne til innovasjon. Det er også et sted hvor produksjon av ulike varer bruker mye energi. Mer enn 170 Gwh energi produseres med fossilt brennstoff. (1 Gwh tilsvarer et årlig elektrisitetsforbruk for 62 gjennomsnittlige husholdninger.) Det betyr et CO2-utslipp på mer enn 50.000 tonn årlig. (1 tonn CO2 tilsvarer utslippet fra en bensindrevet bil som kjører 5.000 km)

Les også

Elektrifisering kan halvere klimautslippene i Fredrikstad

Det å få denne CO2-intensive energien erstattet med elektrisitet bør være en av de sterkest prioriterte oppgaven for Fredrikstads næringsliv de neste årene. Det å kutte CO2-utslippene kan bli en forutsetning for bærekraftige og etterspurte arbeidsplasser, også etter 2030. Fjerner vi klimautslipp nå vil vi sikre arbeidsplassene på Øra, og kanskje til og med skape nye.

Så skal vi endre varetransporten til og fra Øra. Trailerne som kommer og går nærmest hvert minutt er et tydelig tegn på verdiene som skapes. Om noen år vil de fleste av disse trailerne være byttet ut med fossilfrie biler. Det krever en tilrettelegging gjennom smart og tilpasset ladestruktur. En ladestruktur som sannsynligvis vil sette krav til ladetid. Vil det bli lasting og lossing samtidig med at lastebilene lades? Vel, det vet vi ikke helt i dag, men vi er rimelig sikre på at transportnæringen ønsker seg både fleksible og rimelige løsninger. Vi ønsker å være en partner som får dette til sammen med transportselskapene og industrien.

Vi er klar til å gå i gang sammen med Fredrikstad Næringsforening og industribedriftene på Øra. Ikke bare skal vi få ned klimautslippene, men vi skal få til nye jobber og bedrifter som skaper det grønne skiftet. Med de ambisiøse målsettingene politikerne har vedtatt for kommunen, tror vi også Fredrikstad kommune er opptatt av dette. Fredrikstad Energi ønsker derfor å invitere aktørene til å lage et veikart for ny-elektrifisering av Øra. Her vil vi samarbeide og komme frem til de beste tiltakene for årene fremover, og tilføre 150 Gwh ny, fossilfri elektrisk energi til Øra innen 2030. Da vil vi ha fått bort 50.000 tonn CO2. Slik vinner vi klimakampen der vi kan gjøre en forskjell.

Les også

Ap vil få ut mer strøm ved å investere mer og skattlegge mindre

Les også

Flertallet i bystyret beholder aksjene i Fredrikstad Energi: Fredrikstad Ap sier nei til salg – får følge av flere partier

Kommentarer til denne saken