Vil undersøke om arbeidsmiljøet påvirker sykefraværet i kommunen

Kontrollutvalget har bestilt en undersøkelse som skal se på hva som gjøres for å forebygge sykefravær, og kartlegge om arbeidsmiljøet kan påvirke fraværet.