I et innlegg i Fredriksstad Blad den 6. april ble investeringskostnadene for dobbeltsporet Råde - Sarpsborg løftet frem. Kort oppsummert var konklusjonen:

■ Dobbeltsporet Råde – Sarpsborg: Kostnad pr. kilometer: én milliard kroner.

■ Follobanen: Kostnad pr. kilometer: 1,6 milliarder kroner.

■ «....samfunnsøkonomisk er den 40 kilometer lange strekningen i Østfold langt mer lønnsom enn de ferdige og foreslåtte nye strekningene».

Mange håper samferdselsministeren vil klargjøre følgende forhold:

1) Er «regnestykkene» som fremkommer i innlegget korrekte?

2) Er oppsummeringen: «..samfunnsøkonomisk sett er den 40 kilometer lange strekningen i Østfold langt mer lønnsom enn de ferdige og foreslåtte nye strekningen» riktig?