Vil restaurere deler av området på Øra – sier dette blir en vinn-vinn-situasjon

Havnedirektør Tore Lundestad vil gjenskape en biotop for sjeldne og truede planter, og mener restaurering av deler av området som skal brukes til Batteriretur og Frevar, vil gagne naturinteressene.