På Fredriksstad Blad nett torsdag 9. september forsøker konstituert konsernsjef Ronny Berg på samme måte som sin forgjenger Trond Andersen å imøtegå vår kritikk med tåkeprat, i stedet for å gå inn på de fakta som vi tar opp. Sjenerøst tilbyr han oss opptak fra kontrollutvalgets møte om saken, hvor ordfører Nygård klarte å skremme flertallet i kontrollutvalget fra å gå konkret inn i situasjonen i Fredrikstad Energi AS (FEAS).

Som kjent bestilte ordføreren en rapport om FEAS fra et anerkjent konsulentfirma. I et selsomt møte i en av kommunens kinosaler fikk ledende politikere aller nådigst lese gjennom rapporten, men den måtte umiddelbart leveres tilbake til ham. Intet skulle kommunens innbyggere få vite, slik fungerer Nygårds demokratur. Fra anonyme kilder har vi allikevel fått vite at rapporten ga oss rett på alle punkter om tilstanden i FEAS.

Vi stiller ordfører Nygård og Ronny Berg følgende spørsmål:

1. Vil de sammen sørge for at rapporten fra konsulentfirmaet blir offentliggjort?

2. Kan Ronny Berg fortelle kommunens innbyggere hvorfor Norgesnetts overskudd på 520 millioner kroner for de siste fem årene ikke er blitt overført til eierne?

3. Når beløpet ikke er overført til eierne, hvor er det da blitt av?

Det er snart valg og vi forventer at vi får svar på våre spørsmål før vår, i visse kretser, geniforklarte ordfører stikker av fra sitt ansvar.