Tomme staller, nedlagte trav- og galoppbaner og redusert utdanning av rideskolelærere kan bli realiteten dersom myndighetene innfører nye regler på Norsk Rikstotos spill, som vil svekke omsetningen med flere hundre millioner. Uten støtten fra veddeløpsglade spillere kan hele hestenæringen på sikt dø ut.

Norges hestemiljø består av mange ulike aktører som samspiller i et økosystem. Uten overføringene fra mange, hesteglade nordmenn, som spiller på hest gjennom Norsk Rikstoto, vil langt flere deler av næringen enn bare hestesporten rammes. Dette vil gå utover de lokale hestemiljøene, aktivitetstilbudene og sysselsettingen av 16 000 arbeidsplasser innenfor hest og hestesport.

Første september leverte Norsk Rikstoto og Lotteri- og stiftelsestilsynet sine innspill til Landbruks- og matdepartementet om fremtidig ansvarlighetsrammeverk, som departementet skal behandle i høst. Lotteri- og stiftelsestilsynet har lenge antydet at en tapsgrense på 20 000 kroner pr måned er «ansvarlig». For de fleste av oss er 20 000 et beløp som vi ikke vil være i nærheten av å kunne tape på en måned. Imidlertid finnes det flere hundre mennesker som nærmest er yrkesspillere og som vinner mye og har råd til å tape dette. De er på jakt etter spenningen dette kunnskapsspillet gir. Og når de taper, har de råd til at pengene tilfaller hestemiljøene over hele Norge.

Norsk Rikstoto ønsker ikke å gå på akkord med myndighetenes overordnede krav om å følge opp uheldig spilladferd. Tvert imot.

Dersom landbruksminister Olaug Bollestad velger å lytte til linjen som Lotteri- og stiftelsestilsynet har antydet den siste tiden, vil spill på hest gjennom den eneste lovlige aktøren i Norge bli så lite attraktivt at mange spillere heller vil bruke pengene på uregulerte, utenlandske aktører med ulovlig aktivitet i Norge. Kundeundersøkelser antyder at så mange som tretti prosent av kundene da vil velge å spille hos uregulerte aktører i stedet.

Dette vil medføre reduserte premiepotter som igjen gjør at produktene blir mindre attraktive og pengene vil forsvinne ut av landet. Myndighetene vil dermed miste muligheten til å motarbeide uønsket spilladferd for å beskytte enkeltpersoner, deres familier og pårørende.

Norsk Rikstoto har de siste årene gjennomført en rekke ansvarlighetstiltak som har som formål å forebygge, avdekke og begrense uheldig spilladferd. De har blant annet gode instrumenter for å tilby individuelle tapsgrenser som er tilpasset den enkelte kundes situasjon, samtidig som de overvåker og kontakter spillerne som viser uheldig spilladferd.

Hestesporten står samlet bak Norsk Rikstotos kamp for å opprettholde dagens ordning. Styrene i Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap står sammen med Norsk Rikstoto bak forslaget om at dagens kunder skal ha individuelt tilpassede grenser innenfor det ansvarlighetsrammeverket Norsk Rikstoto har foreslått. Så mye som en halv milliard kroner overføres til hestesporten hvert år. Dersom de nye reglene innføres, vil overføringen til sporten halveres.

250 millioner kroner er svært mye penger. Ressursene gjør det mulig for folk flest å bli kjent med fantastiske dyr som har spilt en stor rolle i norsk historie. For mange er det terapi. For andre er det en spennende og utviklende hobby. Det omfatter også midler til utdanning, forskning og dyrevelferd.

Norsk Rikstoto ønsker ikke å gå på akkord med myndighetenes overordnede krav om å følge opp uheldig spilladferd. Tvert imot. De lever etter konsesjonsteksten «forebygge, oppdage og reagere». Og det virker.

Hvis overføringene til hestenæringen reduseres så mye som beregningene viser at de vil gjøre med nye regler, er det begynnelsen på slutten. Reduksjonen av antall hester i Norge vil være umulig å reversere. Setter man fart i en nedadgående trend, vil økosystemet svekkes og konsekvensene bli store for alle oss som er glad i hester.