Gå til sidens hovedinnhold

Vil lage næringspark på Hvaler – blir møtt med varsel om veitrøbbel og nye problemer

Vidar Asbjørnsen har pakket ned planene for et pukkverk på Kirkøy. Han vil heller bruke tomten til næringspark, men også her møter han problemer.

For abonnenter

Hvaler kommune har meldt saken inn for behandling i regionalt planforum neste uke. Både Viken fylkeskommune og Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) er kritiske til planene for næringspark.

På toppen av det hele viser det seg nå at det kan bli problemer med veirett inn til tomten der nye Kirkøy Næringspark er tenkt etablert.

For Vidar Asbjørnsen har det vært tungt. Forhistorien er at Fylkesmannen to ganger har underkjent Hvaler kommunes klarsingal for etablering av pukkverk på Kirkøy. Senere har Asbjørnsen bestemt seg for å endre planene sine.

Les også

Høyre-Marita langer ut mot Frp-Eivind: - Skulle skjønt at Hvaler styrte mot enda en bommert

Vil gi tilbud til elbiler

Vidar Asbjørnsen mener bestemt at det nye prosjektet Kirkøy Næringspark gir mange fordeler.

– Vi vet at Oslofjordens Friluftsråd ønsker seg parkering for brukere av nasjonalparken og friområdene. Dette ønsket skal vi imøtekomme. Vi tenker samtidig pendlerparkering med mulighet for å lade elektriske biler, sier Asbjørnsen.

Han har klokkertro på at det vil bli bra med en næringspark på Kirkøy.

– Vi vil imøtekomme behovet som småbedrifter og nyetableringer har. Her tilbyr vi noe som Hvaler åpenbart trenger, sier Asbjørnsen.

Men: Den stedlige velforeningen sier nå at veiløsningen er privat og ikke uten videre kan tas i bruk.

« I varslet fremgår det at Rødshueveien kan være en alternativ adkomstvei til planområdet. Ørekroken vel, som har ansvaret for Rødshueveien, vil i den anledning påpeke at dette er en privat vei som vedlikeholdes for hytteeiernes regning. Vi mener derfor at eventuell bruk av Rødshueveien må avtales med grunneierne og Ørekroken vel», skriver velforeningen.

Dette er for øvrig den samme veien hvor det er varslet at det snart kan komme opp en bom og hvor det må betales bompenger for å kjøre.

Frykter store terrenginngrep

Det har tidligere vært utarbeidet et reguleringsplanforslag for pukkverksdrift i området. En del av de samme problemene gjør seg gjeldende for det nye reguleringsplanforslaget, da det i anleggsfasen ser ut til å bli lagt opp til store terrenginngrep i fjell, mener Fylkesmannen.

– Vi ser det derfor fortsatt som viktig at støy fra anleggsarbeidet, og eventuell støy fra fremtidig næringsvirksomhet, utredes i planforslaget. Støy var et vesentlig konflikttema ved det tidligere reguleringsplanforslaget, skriver Fylkesmannens saksbehandler.

Østre Viken Fylkeskommune skriver i et innspill at fremlagt illustrasjon med snitt av fremtidig næringsbebyggelse viser at anleggsfasen vil kreve store terrenginngrep i fjell som vil utløse samme problemstillinger som ved etablering av pukkverksdrift i området.

Vidar Asbjørnsen på sin side svarer med at det ikke vil dreie seg om mer enn en opparbeidelse av tomten.

Les også

Hvaler: Advokat slår inhabilitetsalarm – krever at pukkverket tas av sakskartet


Må ikke skade Hvaler-tunnelen

Asbjørnsen mener at det velforeningen anfører om privat vei heller ikke trenger å bli noe problem.

– Vi har to muligheter for innkjøring til området. Det er ikke avgjort hvilken variant vi kommer til å satse på, sier han.

Viken fylkeskommune mener det er nødvendig å vurdere nærmere om det er nødvendig med konsekvensutredning. Også Fylkesmannen vil ha konsekvensutredning. En slik utredning vil koste både tid og penger.

– Det må også dokumenteres at sprengning ikke skader Hvaler-tunnelen, mener Viken fylkeskommune.

Næringspark-tomten ligger tett på både tunnelen, nasjonalparken, flotte sandstrender og Arekilen reservat.

Viken fylkeskommune mener at støy i tilstøtende naturområder og friarealer må vurderes nærmere.

Fylkeskommunen er i tillegg bekymret for krysset der trafikken fra Kirkøy Næringspark skal inn på fylkesveien.

Mandag var FB i kontakt med rådmannens saksbehandler. Han ønsker foreløpig ikke å uttale seg.

Les også

Nå deler Høyre seg – dette kan stoppe pukkverket på Hvaler


Kommentarer til denne saken