(Nettavisen) Stortingets tre og en halv måneds møtefri, fra midten av juni til starten av oktober, skaper diskusjon hvert år. Nå vil SV gå på grunnloven løs for å endre nasjonalforsamlingens høstoppstart til september, men kun i år der det ikke er stortingsvalg.

I forslaget heter det at SV vil ha bukt med «møter til langt over midnatt» mot slutten av sesjonen. Stortinget utsetter ofte mye arbeid til slutten av sesjonene, og sprengjobber for å gjøre ferdig alt de siste to ukene før man tar ferie.

Men lange møter er ikke det eneste SV vil til livs. Partiets Freddy André Øvstegård sier forslaget er nødvendig fordi den lange møtepausen går utover Stortingets evne til å kontrollere regjeringens avgjørelser.

– Det er uheldig at vi har en måneds tid hvor alt annet i samfunnet er i gang, regjeringen jobber for fullt, men Stortinget ikke er samlet - blant annet - for å følge med på det som skjer i regjering. Derfor bør vi starte tidligere, og dermed utjevne den maktubalansen som oppstår når det ikke er samlet.

Han peker også på at en ekstra måned vil redusere det totale møtetrykket i Stortingets arbeid, som også vil gjøre det lettere for representanter å planlegge reiser til hjemdistriktet.

– Risikerer dere å gjøre dere upopulære på Stortinget?

– Nei, på Stortinget er mange veldig opptatt forholdet mellom storting og regjering, så representantene bør nok se sin egeninteresse i denne saken, og innse at det handler om vår mulighet til å holde regjeringen i øret som folkevalgte.

Men flertall får de ikke. I dag tar Stortinget stilling til forslaget. Flertallet, bestående blant annet av regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har varslet at de ikke kommer til å stemme for. SV får derimot støtte fra Rødt og Venstre.

– Trivialisering av rollen

Høyres Michael Tetzschner er blant dem som rister på hodet av forslaget. Han har vært fast møtende på Stortinget fra 2009 til 2021, er nå førstevara for Oslo, og mener forslaget representerer:

– En trivialisering av stortingsrollen. Man tror at det lar seg sammenlikne med vanlig kontorarbeid hvor man er under en ledelse, og skal utfylle den tiden man er betalt for. Men dette er ikke lønnsarbeid, det er et tillitsverv, sier Tetzschner til Nettavisen.

Dessuten er forslaget fullstendig irrelevant for problematikken SV ønsker å løse, mener han.

– Grunnloven behøver ikke endres for at Stortinget kan møtes hver eneste dag året rundt, hvis det ønsket det. Det er et spørsmål om hvilken møtekalender Stortinget selv fastsetter. Men det er selvsagt bedre PR i å fremme et forslag til grunnlovsendring, sier Tetzschner.

– Her mener jeg Tetzschner tar feil, svarer Øvstegård.

– Grunnloven regulerer når Stortinget settes på høsten. Vi vil endre den paragrafen, og det må til, fortsetter Øvstegård.

– Men Stortinget har jo innenfor dagens regler anledning til å sette opp møter når som helst før sesjonsstart?

– Det er et greit poeng. Problemer er at det har en vanvittig høy terskel, så i realiteten gjøres det ikke. Da skal det skje noe veldig stort. Det er det daglige oppfølgingsarbeidet av regjeringen som lider av dette, sier Øvstegård.

Feiloppfatning

Han forteller at partiet begrunner heller ikke forslaget med en “feiloppfatning om at Stortinget har ferie”.

– Vår begrunnelse er stortingets kontrollarbeid, og at vi skal få en jevnere arbeidsfordeling gjennom året, sier Øvstegård.

Tetzschner, på sin side ser ikke behovet for en ekstra måned i arbeidsfordelingen.

– Jeg synes heller vi burde ha større trykk på daglig tilstedeværelse. Der er det litt å gå på. Det største problemer er nå at Stortinget bruker av tiden sin til saker som ikke er utredet, eller representantforslag som er mest til presseutspill.

– En stortingsrepresentant har mange politiske oppgaver utenfor Stortinget. Det er viktig at representantene får opprettholdt kontakten i partiorganisasjonene og sine egne lokalmiljø, sier Tetzschner.