Vil ikke vente i nye 40 år

– bygg ut hovedåren til Oslo: Daglig leder Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening mener riksvei 110 er forsømt. På deler av veien er det en trafikkmengde som tilsier fire felt med midtdelere. Det må regjering og storting få klar beskjed om. foto: Geir A. Carlsson

– bygg ut hovedåren til Oslo: Daglig leder Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening mener riksvei 110 er forsømt. På deler av veien er det en trafikkmengde som tilsier fire felt med midtdelere. Det må regjering og storting få klar beskjed om. foto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bygg fire felt til Skåra-krysset, og sørg for en trygg og rask vei til Oslo. Kjell Arne Græsdal krever opprusting av riksvei 110.

DEL

På onsdagens frokostmøte i Fredrikstad Næringsforening mante han politikere og næringslivsledere til å legge større vekt på riksvei 110, fra Ørebekk til Råde. Med det nåværende tempoet kan det ta 40 år før veien rustes opp.

Marita Wennevold Hollen, nyvalgt styremedlem i Fredrikstad Høyre, er også alvorlig bekymret og mener byen ikke kan leve med en så dårlig veistandard. Det rammer både trafikksikkerhet og nærings-etableringer. I et innlegg i dagens avis peker hun på at det har skjedd to alvorlige ulykker på riksvei 110 på en knapp uke, den ene med dødelig utfall.

LES OGSÅ: Nå er det på tide med utbedring av RV 110 – Fredrikstads innfartsåre

14.000 biler i døgnet

Fra Ørebekk til Skåra går det nå nesten 14.000 kjøretøyer i døgnet (årsdøgnstrafikk), som tilsier en firefelts vei med midtdeler. Hollen peker på at trafikken vil øke i årene som kommer, med flyttingen av sykehuset og befolkningsvekst.

Fra Skåra til Karlshus er tilsvarende tall 8.340 kjøretøyer i døgnet, som tilsier en bred tofelts eller en trefeltsvei. Græsdal mener det er på tide å rette ut veien, utvide og få en 90-kilometersvei. Prislappen for å bygge ut den 14 kilometer lange veien fra Ørebekk til Karlshus er anslått til 1,8 milliarder.

LES OGSÅ:

Én person omkom etter en front mot front kollisjon mellom en personbil og en traktor på Skårasletta søndag kveld.

– Bypakken først

Græsdals forslag om å få i gang en konsekvensutredning for riksveien neste år fikk god respons på frokostmøtet. Men både ordfører Jon-Ivar Nygård og Rune Fredriksen (begge Ap) minnet om at en prioritering av riksvei 110 ikke må gå på bekostning av bypakken.

– Riksveien til Råde er viktig. Men vi må ikke flytte fokus fullstendig. I bypakken er det fylkesvei 109 gjennom Rolvsøy som er Fredrikstads hovedatkomst til E6, sa Nygård, og Fredriksen fulgte opp.

– Riksveien til Råde må rustes opp uavhengig av bypakken. Det blir feil å si til staten at vi vil prioritere riksvei 110 fremfor 111 i Borge. Å fullfinansiere bypakken må være prioritet nummer en, sa han.

LES OGSÅ: Flere biler i ulykke på Skårasletta – ingen alvorlige skader

Hollen: – Hev røsten

Marita Wennevold Hollen ønsker å sende et klart signal til rikspolitikerne om riksvei 110. Neste rullering av nasjonal transportplan i Stortinget skjer i 2017. 40 år er et langt perspektiv, og veien har vært tema i 50 år, påpeker Hollen som mener at østfoldingene bør stille krav.
– Vi må heve røsten, sa hun.

Utenom Karlshus

Tor Prøitz støttet initiativet til Græsdal og minnet om at 40 kilometer med en rekke dumper i Råde er en utfordring for Fredrikstad. Om få år kan veien bli lagt utenom Karlshus, et forslag som han mener Fredrikstad-politikerne bør støtte.