Vil ha flere søppelkasser i turområder – og egen søppelplan

Politikerne i teknisk utvalg vil ha et Fredrikstad med mindre søppel. Nå ber de om en plan mot forsøpling langs kommunale veier og gang- og sykkelveier. De vil også se om antall søppelkasser i turområder kan økes.