Det har du muligheten til onsdag 9. oktober. Da holder Tariq Alsagoff foredrag om hvordan det er å være innvandrer i Fredrikstad.

Foredraget «Møte med en alminnelig muslim i Fredrikstad» holdes på Kråkerøy menighetssenter, i forbindelse med bispevisitasen på Kråkerøy 8. til 10. oktober. Alsagoff ønsker å gi et innblikk i hvordan det er å være innvandrer i byen vår og belyse ulike spørsmål rundt integrering og inkludering. Biskop Atle Sommerfeldt deltar naturlig nok også.

Tariq Alsagoff er styreleder i moskeen Masjid Darussalam i Fredrikstad. I tillegg er han daglig leder i Dialogforum Østfold. Dialogarbeidet startet i Sarpsborg allerede i 2012 som samtaler mellom Den norske kirke og det muslimske samfunn. Dette utviklet seg, og i 2015 ble Dialogforum Østfold stiftet.

Et arbeid som sprer seg

De som sto bak etableringen var blant andre Borg Bispedømmeråd, Kirkens Bymisjon i Østfold, Sarpsborg kirkelige fellesråd og Metodistkirken i Sarpsborg, og representanter både fra bosniske/kurdiske/albanske, somaliske og muslimske samfunn. Dialogforumet har nå tilslutning fra 29 kirkesamfunn i fylket og arbeidet sprer seg stadig.

Det har vært arrangert mangfoldsdager, skoledager med vekt på integrering og mangfold, turer, leir for ungdom, kvinnegruppe, åpne politikermøter og åpne dialogdager med mulighet for å besøke både moskeer og kirker. Arbeidet er i stadig utvikling. I Fredrikstad har vi hatt en arbeidsgruppe i snart tre år, som arbeider med dialog mellom ulike kirkesamfunn i Fredrikstad. Her er også et skoleprosjekt for ungdomsskoletrinnet på trappene.

Kjennskap = vennskap

Jorunn Askerød, tidligere leder i Dialogforum, har nå ansvaret for dette skoleprosjektet. På møtet vil hun informere om Dialogforum Østfold. Dialogarbeidet er basert på verdier som fellesskap, toleranse og respekt for hverandre. Vi må lære hverandre å kjenne for å kunne etablere vennskap og god dialog mellom alle grupper. Det er viktig å bygge ned fordommer som ofte dukker opp ved mangel på kunnskap og informasjon.

Det er Kråkerøy Mixed Y's Men Club, i samarbeid med Kråkerøy menighet, som inviterer til foredraget. Velkommen til et spennende møte i Kråkerøy menighetssenter!