Martin Ringstad (23), Filip Josdal (21), Christina Aastø (46) og Hermine Eriksen (22) er bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold på Værste og skal nå skrive sin oppgave om bruken av et rundt 100 mål stort område ved brua.

Denne delen av Gudebergjordet skal utvikles av Isegran Eiendom, Fredrikstad kommunes eiendomsutviklingsselskap.

– Isegran Eiendom syntes det var spennende at vi ville se på bruken av dette området, sier studentene til Fredriksstad Blad.

I deres bachelorarbeid i Innovasjon og prosjektledelse skal de se på ulike muligheter for fremtidig bruk (konseptutvikling) av det verdifulle området på østsiden, også kalt Magistratløkka, nord for Fredrikstadbrua.

Fire alternativer for fremtidig bruk

– Hvordan ser dere for dere at området kan brukes?

– Vi har valgt ut fire ulike konsepter for Gudebergjordet, forteller Filip Josdal, en av de fire studentene i Innovasjon og prosjektledelse.

I det første vil de legge til rette for et forskningsprosjekt, gjennom å sette opp små boliger (tinyhouses) for studenter. Høgskolen i Østfold har masterutdanning i grønn energi, og tanken er å bruke kompetansen ved høyskolen for å bygge små studentboliger med minimale utslipp, basert på grønn energi og smart teknologi.

De små husene kan leies ut til tilreisende i sommermånedene, og styrke Fredrikstad som turistby.

– Det er viktig at dette blir et forskningsprosjekt, det er ikke snakk om å bygge ordinære boliger, sier studentene.

Skal ta vare på matjorda

– Hva skjer med matjorda ved en utbygging av en del av Gudebergjordet?

– Matjorda på Gudebergjordet skal tas vare på, og skal brukes til matproduksjon, sier Martin Ringstad.

I det andre alternativet ser studentene nettopp for seg området med moderne kolonihytter for leie, med parseller for dyrking.

Gudebergjordet vil også bli et møtested for Reko-ringen.

Kolonihagene er tenkt utleid på årsbasis, ikke for salg, for å gi flere muligheter til å dyrke egen mat.

Det skal bli et populært besøksmål med kiosk, restaurant med kortreist mat og kursmuligheter, elsykkel-utleie og aktivitetsmuligheter, et sted som skal bli flittig besøkt, en forlengelse av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.

Ny bystrand på østsiden?

I det tredje alternativet ser studentene for seg en bystrand, et saltvannsbasseng med tilhørende bygg, som består av næringslokaler, med restaurant og drivhus på toppen, og i tillegg aktivitetsområder.

I det fjerde er det lagt opp til et restauranttilbud, der maten blir laget av mannen i gata på utleide kjøkken, med felles spiseområde.

Råvarer blir dyrket på området, og kjøpt i samme bygg, hvor kortreist og lokal mat er i fokus.

– Her skal det også settes opp griller for besøkende som har med mat for grilling. Vi ser også for oss en boccia-bane og andre aktiviteter. Det skal bli et populært møtested, sier studentene.

Avgrenset område nord for Fredrikstadbrua

Studentene legger til at det også er mulig å kombinere elementer fra de fire konseptene.

Alle forslagene gjelder fremtidig bruk av rundt 100 mål av i alt 300 mål på Gudebergjordet.

Området som er satt av til byutvikling ligger nær Fredrikstadbrua, på begge sider av fjellkollene (som skal bevares), og sør for dammene, som kartet under viser.

Studentene vil vite hva du mener

Nå ønsker studentene å få vite hva leserne mener om fire ulike alternativer, og har laget et spørreskjema.

Dette finner du her.

Flertallet i bystyret har satt av en del av Gudebergjordet, rundt 100 mål, til et viktig byutviklingsprosjekt. Resten av Gudebergjordet, som er på 300 mål totalt, skal ikke bygges ut og være landbruks- natur og friluftsområde (LNF).

Etter at planene for Nautilus Marinepark ble lagt bort i 2015, har det vært stille om ny bruk av Gudebergjordet. Opprinnelig var hoveddelen av Gudebergjordet satt av til et spesielt byutviklingsprosjekt.

I Fredrikstad kommunes arealplan, som ble vedtatt sommeren 2020, ble området delt i to. En del, nærmest brua, er satt av til fremtidig byutvikling. Den øvrige delen skal bevares til landbruk.

Gudebergjordet er altså ett av områdene som ligger i porteføljen til Isegran Eiendom, og studentarbeidet vil bli et viktig bidrag for fremtidig utvikling.